V reakci na včera uveřejněný příspěvek paní Věry Hejtmánkové uveřejňujeme otevřený dopis pana Jiřího Pelky

 

Milá Věro, drahá spolusignatářko historické Deklarace moravského národa,

není věru s čím nesouhlasit s čímkoli napsaným ve Tvém příspěvku. Skutečně, každý objektivní historik a politolog by musel podepsat Vaše slova obracející se do vlastních řad a ptát se: „Moravané co je to s Vámi? Morava žila po staletí pod vlastní správou… Řídily se každá vlastními zemskými zákony, vypisovaly každá vlastní zemské daně. Obyvatelstvo bylo připoutáno k půdě, pokud chtěl někdo z obyčejných lidí cestovat, musel na to mít zvláštní průkaz (povolení). Mezi Moravou a Čechami byla, často nebezpečná, Moravská vysočina (později přejmenovaná na Českomoravská). Dokonce se mezi těmito dvěma zeměmi (de facto státy v rámci jednoho soustátí – Rakouska-Uherska), Čechami a Moravou, tedy na moravsko-české hranici vybíralo clo. Skutečně si někdo myslí, že za takových podmínek, kdy se obě zemská lidská společenství vlastně vůbec nesetkávala, mohl vzniknout na Moravě „český národ“?“

Nelze než nesouhlasit s popisem českého pokrytectví, kdy v 19. století náš drahý moravský jazyk, nyní coby češtinu, „na Moravu „vyvezli“ čeští obrozenci a vytrvale ji moravským vzdělancům vnucovali, prý na obranu společného slovanského, tedy moravského a českého jazyka? A když měli na Moravě vzdělanci obavy, zda to nebude zneužito proti moravským svobodám, jak se tehdy Karel Havlíček ve svých článcích rozčiloval – jak si mohou Moravané něco takového o Češích myslet ?!“

Je opravdu smutnou skutečnosti, že „vláda věcí našich nám byla vyražena z rukou a ač se snažíme usilovně ji už téměř 70 let dostat zpět, v rámci u nás do té doby zcela zažitého zemského zřízení, jsou nám kladeny centrální mocí takové překážky, že toho nemůžeme dosáhnout“, ale musíme být optimisty a pozitivně být přesvědčeni a v tom duchu na všech úrovních jednat, tj. v rodině, v místních komunitách, ve svých zaměstnáních, v celé společnosti i na nadstátní, evropské úrovni. A každý, kdo to myslí s Moravou dobře, se musí podepsat pod Vaše slova „Ale pokud budeme opravdu chtít, dokážeme to!“

Teď jde jen o to, slovy klasika, „Co dělat“. Na všech úrovních bychom měli bojovat za identitu moravského národa, jít příkladem, nebát se a nekrást, a postupně přesvědčovat ty, které přesvědit jde,  a ukazovat moravským spoluobčanům příkladem, že Morasva tu byla, je a bude. Možná to připadne někomu legrační nebo nedůstojné, ale i ty nejmenší symboly a projevy jsou důležité: každá nálepka moravského znaku s orlicí na autě nebo motocyklu, každý prapor vyvěšený z okna při nejrůznějších příležitostech a každý protest proti čechizaci veřejnoprávních sdělovacích prostředků je relevantní a důležitý.

Viz např. reakce na používání pojmu Čechy v ČT při nejsledovanějších fotbalových přenosech, když šlo o celou republiku. Napsal jsem na adresu ČT Divácké centrum, Kavčí hory, 140 Praha tento dopis:

„Vážení přátelé,

chtěl bych tímto podat stížnost na spolukomentátora ČT při fotbalových přenosech, který v nedávném přenose Ligy mistrů 14.3.2017 opakovaně působil velmi ignorantsky tím, že opakovaně označoval Českou republiku jako „Čechy“ (např.  „fotbal v Čechách“ jako kontrast oproti fotbalu v Evropě atd.), což zaráží o to více, že tento bývalý fotbalista působil i v prvoligovém 1. FC Brno. Jeho vystupování bylo v naprostém kontrastu s politicky korektním a inteligentním vystupováním dalšího spolukomentátora, bývalého hráče Liberce a Slovácka, Jana Nezmara. Žádám o neangažování Luďka Zelenky do příštích přenosů.

S pozdravem  Ing. Jiří Pelka“

Na což ČT odpověděla slušně, však velmi vyhýbavě a obecně takto:

„Úvodem bychom rádi uvedli, že Česká televize si je vědoma, že každý divák má své preference. Zaznamenáváme však všechny e-maily, které kritizují vystupování, spisovnou češtinu, výslovnost, hlasové dispozice toho či onoho komentátora, tak e-maily, které děkují a obsahují velmi kladná ohodnocení. Práce moderatorů i komentátorů se pak dále vyhodnocuje. Pokud pak z úst komentátora zazní chyba, jako v tomto případě, pak také nezůstane bez povšimnutí. Jak jsme již uvedli, práce v redakci se dále vyhodnocuje a na chybu jsou komentátoři upozorněni, aby se ji dále vyvarovali. Mohou tak pracovat a zlepšení svých výkonů i sebe sama.

Děkujeme za Váš zájem o vysílání České televize i za ohlas, který jsme zaznamenali.

S pozdravem Martin Kojda, ČESKÁ TELEVIZE, Divácké centrum, Kavčí hory

PS.  Na závěr bych se s vámi podělil o zkušenost z nedávné návštěvy Alsaska, historické země rozdělené do více departmentů centralistickou Francií, kde Alsasané využívají i označení obcí, na nichž nalepují průsvitnou nálepku „Im Elsass“ (po německy) nebo „In Alsace“ (po francouzsky), aby tím vyjádřili svou zemskou identitu.Tato aktivita se rozbíhá i u nás na Moravě a mohla by synergicky s dalšími promoravskými aktivitami přispět k našemu společnému cíli, obnovení moravského zemského zřízení.

Jiří Pelka, zahraniční mluvčí Moravské národní iniciativy iniciativy.