Kdo dnes ví, že Svatopluk dosadil do Čech jako místodržícího svého příbuzného Bořivoje?

Kdo má nějaké ponětí o skutečnosti, že dynastie Mojmírovců byla spřízněna s Karlovci – tedy potomky Karla Velikého?

Proč se neuvádí, že Svatopluk byl korunován na krále v roce 885 kardinálem, vyslaným na Moravu papežem?

„Mlčení“ se týká téměř vždy historie Moravy, ta je de facto tabu jako celek. Děti ve školách se zpravidla vůbec nedozvědí, že Morava vlastní historii má, stejně tak, jako ji mají Čechy. V České televizi jsme pak svědky zcela úmyslně zmatených pořadů, které míchají skutečné historické postavy, jako například moravského krále Svatopluka (kde mu titul krále je samozřejmě upřen) v jakémsi nesmyslném historickém „guláši“, který ale sleduje jakýsi děj a tak dává divákům, především dětem dějově srozumitelný, nicméně zcela lživý pohled na naši historii.

Cui bono ?

Nemůže to mít jiný cíl, než stále týž, který mocenská politika Prahy sleduje dlouhodobě. Mluvit o Moravě a Moravanech co nejméně, pokud ano tak je spíše v očích občanů ČR snižovat či zesměšňovat a především jejich snahy o emancipaci buď zcela odmítat, nebo alespoň přehlížet a ignorovat, případně snižovat za každou cenu. Proč? Protože Morava a Moravané usilují o navrácení svých národnostních práv, a už téměř 70 let také o navrácení svých práv zemských – ukradených jim komunisty v dobách nejhoršího stalinismu po jejich puči v roce 1948. A současné mocenské pražské struktury nechtějí Moravě a Moravanům jejich práva přiznat. Jakákoli moc má tendenci se rozrůstat a nerada cokoli, čeho se zmocnila vrátit, byť to bylo od počátku v rozporu například s mezinárodním právem tehdejším i současným …!

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa