Osobně se držím názoru T.G. Masaryka ve věci užívání pojmenování české země. Stejně jako on považuji toto označení za nesprávné a matoucí. TGM sice tuto zkráceninu z praktických důvodů někdy použil, ovšem vždy před ni dával „tzv.“! Byl si dobře vědom a chtěl na to i poukázat, že Česká zem jsou pouze Čechy a Morava je Moravská zem. Ze zkráceniny české země nelze poznat, zda je myšleno dnes již dávno neexistující uskupení zemí Koruny české, které ztratilo praktického významu již v 17. století, nebo zda jsou myšleny země česky mluvící.

Mluvíme na Moravě skutečně česky? Nebo se jen vytratil název moravština pro spisovný jazyk utvořený z obou národních jazyků? Uvažme, že ještě na počátku 20. století se často mateřská řeč na Moravě nazývala moravštinou a objevovalo se to i v časopisech. Označení našeho jazyka jako moravského přece bylo normální v posledních dvou stech letech předtím! Název se ustálil na češtině dlouhou dobu po jeho kodifikaci. A to především díky německy mluvícímu obyvatelstvu, které nerozlišovalo mezi moravštinou a češtinou. Vždyť jak Rakušané tak Němci také používali jen název němčina. Ti měli značný podíl na postupném vymizení názvu moravština. Ale s trochou nadsázky a humoru si můžeme říct, že přece Moraváci asi těžko mohou mít (v puse) český jazyk. Že? Ještě obrozenci, když chtěli, aby se Moravané přidali k národnímu obrození, mluvili o záchraně společného SLOVANSKÉHO JAZYKA. Proto byla i ta slovanská gymnázia a podobně označované školy. Moravané se necítili být Čechy a svoji řeč považovali za mateřský moravský jazyk !

Je z toho zároveň patrné, že pojmenovat stát skládající se především ze dvou velkých historických zemí Čech a Moravy a jedné menší, našeho Slezska, názvem Česká republika, není v pořádku. Zcela přirozeně se po rozpadu Československa nabízela Českomoravská republika, Českomoravsko. Ale šovinistický, nadřazený postoj české strany, namířený proti snahám Moravanů dobrat se spravedlnosti ve věci státoprávního uspořádání a práv, tomu zabránil.

Tak jen opakuji – název české země je špatně, neznamená nic. Česká zem jsou pouze Čechy a Morava je Moravská zem !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa