Příspěvek z 1. února roku 1870 se zabývá údajnými předpoklady snížení daní po možném obnovení zemí Koruny české v rámci Rakousko-Uherska. Noviny Morava otiskly na titulní stránce článek vyvracející zmíněné úvahy a odmítající sblížení Čech a Moravy (připomínám, že obě země byly v té době na sobě zcela nezávislými v rámci habsburské monarchie). Za zmínku stojí zejména závěrečný odstavec příspěvku:

„Obzvláště nám Moravanům tedy, kteří jsme od starodávna se opírali každému užšímu spojení s Čechy, kteří jsme již před několika stoletími, a tak též r. 1848, a včil, a vůbec v každé chvíli, kde se k tomu příležitost poskytla, rozhodně protestovali proti takovému svazku, který nám Moravanům by docela ruku zavázal, – nám Moravanům, pravím, byly by ty zvýšené daně, které by federalismus bez pochyby s sebou přinesl, – špatně chutnaly, neboť právě my Moravané,- jakž jsme to před krátkým časem dokázali, – platíme co do velikosti naší země o mnoho více daní než Češi, – a my bychom byli tedy potom ti, kteří by museli nejvíce přispívati — k nadvládě Čechů nad Moravany. –

Za to ale srdečně děkujeme.

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa