V sobotu dne 25. listopadu 2017 v 10.00 hodin v Brně – Řečkovicích se uskuteční podzimní zasedání generálního sněmu Moravského národního kongresu

P r o g r a m:

1) Prezence, zasedání VV MNK, výběr členských příspěvků za rok 2017 i na rok 2018, možnost vyzvednout si předplacený MHS – Ročenku MNK 2011 – 2016 – Ing. J. Drápela

2) Zahájení a přivítání hostů a informace o došlé i odeslané korespondenci – prezident MNK Ing. Josef Pecl, CSc.

3) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání  – kancléř MNK Ing. Jiří Drápela.

4) Přijetí nových členů MNK

5) Volba nových členů a funkcionářů VV MNK

6) Informace z jednání Moravského kulatého stolu – Ing. M. Trnka

5) Přednáška pana Mgr. Lukáše Čoupka, Ph.D., ředitele Okresního archivu v Uherském Hradišti na téma: JUDr. Alois Pražák, významný moravský politik 19. století

6) Rozprava a různé.

7) Ukončení zasedání. Možná je účast na společném obědě ve vlastní režii.

Na setkání s vámi se těší

Ing. Jiří P. Drápela, Eq.M., v.r.                     Ing. Josef Pecl, CSc., v.r.
Kancléř MNK                                                       Prezident MNK

P.S. Vy, kteří jste si MHS – Ročenku MNK doposud neobjednali, tak si ji budete moci zakoupit na místě. Cena je 700 Kč. Svůj zájem ohlaste kancléři MNK Ing. J. Drápelovi na tel: 608 125 033, aby Vám MHS – Roč. MNK připravil na zasedání k vyzvednutí.