V Brně mají letos novinku, participativní rozpočet. Díky němu můžeme získat 6 MILIONŮ KČ celkem na 3 projekty pro moravskou kulturu. Jediné, co to každého obyvatele Brna bude stát, je jeho 5 hlasů. Každý může dát až dva hlasy pro 1 projekt (každý může hlasovat až pro 3 projekty – pro jeden 2 hlasy, pro druhý 2 hlasy, pro třetí 1 hlas, nebo až pro 4 projekty – pro jeden 2 hlasy, pro další tři projekty po jednom hlasu, nebo až pro 5 projektů – pro každý po 1 hlasu.)

Hlasuje se na internetu 1. až 22. listopadu 2017 na stránce https://damenavas.brno.cz/vysledky-hlasovani/, nebo bez internetu 14. listopadu 2017 od 10 h do 20 h v Knihovně Jiřího Mahena (občanský průkaz s sebou!). Šance na úspěch je 1:2. (Pokud někdo nechce hlasovat na internetu a nevyhovuje mu 14. listopad 2017, může se domluvit s koordinátory jinak: https://damenavas.brno.cz/napoveda/ – popis postupu; kontakt na koordinátory https://damenavas.brno.cz/kontakt/).

Pokud nejste z Brna oslovte prosím svoje brněnské příbuzné, přátele, kamarády, kolegy, známé s žádostí o hlasování a s prosbou, aby informaci o hlasování pro projekty na moravskou kulturu poslali dál.

Budete-li hlasovat na internetu, pokud jste si jistí, že nezapomenete, hlasujte prosím z taktických důvodů až ke konci hlasování před 22. listopadem 2017. Pokud hrozí, že byste na hlasování mohli zapomenout, hlasujte prosím hned.

Předkladatel projektu nezíská ani korunu, ale projekty, které uspějí, si budeme moci užívat všichni.

Město Brno vyčlenilo 20 milionů Kč na naše nápady, které z nich uskuteční, nechává Brno na nás. Nerozhodnou politici ani úředníci, rozhodnou naše hlasy. Kdokoli mohl předložit až 5 projektů a nemusel být ani z Brna. Na každý z projektů bylo možno žádat až 2 miliony Kč. (Celkem tedy mohl jeden člověk předložit až 5 projektů na celkovou částku až 10 milionů Kč). Právo hlasovat o projektech ale nají jen lidé, kteří mají trvalé bydliště v Brně. Na internetovém hlasování po Vás budou chtít vyplnit datum narození a číslo občanského průkazu, kterým si ověří, že nebudete hlasovat vícekrát, než je povoleno, jakož i Vaše trvalé bydliště v Brně. Tyto údaje se podle organizátorů nebudou nikde ukládat, program je anonymizuje a smaže. Ze stejného důvodu (nutnost prokázat, že máte trvalé bydliště v Brně a nehlasujete víckrát, než se smí, je nutno vzít s sebou občanský průkaz i na hlasování do Knihovny Jiřího Mahena 14. listopadu  2017, pokud nemůžete nebo nechcete hlasovat na internetu nebo nechcete vyplňovat na internetu datum narození a číslo občanského průkazu.

Projektů se sešlo několik set, některé nesplnily zadání nebo jim nebyla věnována potřebná práce. Jiné byly vyloučeny městem Brnem bez pro mne srozumitelného důvodu. Hlasovat můžeme o 83 projektech. Z těchto 83 projektů se ale jen 3 projekty týkají Moravy.

 

Jedná se o tyto 3 projekty:

  1. BEZ KNIH TO NEJDE

Popis projektu: Město Brno koupí za 2 miliony Kč zahraniční literaturu. Knihy, které město získá, budou jeho majetkem, budou uloženy v jedné nebo několika knihovnách v majetku města Brna (Knihovna Jiřího Mahena, Archiv města Brna, Muzeum města Brna), kde budou veřejnosti přístupné a každý z nás si je tam bude moci půjčit a studovat.

Jaké knihy ze zahraničí Vám v Brně chybí? Nezávazně si o ně napište – cena nerozhoduje. Pokud projekt uspěje, možná ji získáte. Nelze ji získat od města Brna do své vlastní knihovničky, ale pokud ji potřebujete studovat, tuto možnost získáte. Cena knih nerozhoduje, lze požadovat i dražší vícesvazkové publikace v libovolném jazyce, nemusí být ani z EU, mohou být třeba v hebreštině , albánštině nebo maďarštině. Přednost by měly dostat knihy, které nejsou v žádné veřejné knihovně na Moravě, knihy, které se Moravy i jednotlivých míst na Moravě týkají, knihy o rodácích z Moravy, knihy o místech v zahraničí, která mají k Moravě vztah (např. jedno z legendárních hlavních měst Moravy je dnes v zahraničí a knihy o něm v Brně nemáme ve veřejné knihovně žádné).

Hlasujete na https://damenavas.brno.cz/vysledky-hlasovani/ – zde nahoře klikněte na HLASOVAT, dál už postupujte podle návodu

Vice informací: https://damenavas.brno.cz/vysledky-hlasovani/ – zde klikněte na název projektu Bez knih to nejde

(pozor, platí hlasy v rubrice „výsledky hlasování“, u prezentace projektu jsou jiná „líbí se mi“, která nemají na rozhodování žádný vliv)

 

  1. DOMA? NIC

Popis projektu: Město Brno zorganizuje výstavu, na které by se prezentovaly tři části moravské kultury společně:

  • židovská kultura na Moravě (17 let od výstavy Židovská Morava v brněnském Domě umění v roce 2000),
  • jazykově německá kultura na Moravě (ať se to komu líbí, nebo ne, Moravu proslavili po celém světě i mnozí rodáci, jejichž mateřským jazykem byla němčina nebo německé dialekty – architekt Adolf Loos, Sigmund Freud, Edmund Husserl), také vilu Tugendhat v Brně projektoval německý architekt (ač v Brně nenarozený)
  • „neexistující“, tj. existující, aledodnes nepřiznaná kultura lidí, hlásících se k moravskému národu (spisovatelka Alena Ovčačíková, skladatel Lubomír Veteška, archeolog Zdeněk Klanica, spisovatel Jarommír Tomeček)

Kdy byla naposledy v Brně prezentována na společné výstavě jedna třetina Moravanů, kteří u nás nejméně 1100 let od 9. století do roku 1945 mluvili německy? Kdy byla v Brně výstava, prezentující kulturu moravského národa?Já takovou výstavu nikdy neviděl, Vy ano? Přitom do roku 1848 jsme se k moravskému národu na Moravě hlásili všichni! A i dnes je nás necelý MILION NÁRODNOSTNÍCH MORAVANŮ. Víte, že jeden člověk narozený na Moravě získal Nobelovu cenu?Víte, který?

Hlasujete na https://damenavas.brno.cz/vysledky-hlasovani/ – zde nahoře klikněte na HLASOVAT, dál už postupujte podle návodu

Vice informací: https://damenavas.brno.cz/vysledky-hlasovani/ – zde klikněte na název projektu Doma? Nic

(pozor, platí hlasy v rubrice „výsledky hlasování“, u prezentace projektu jsou jiná „líbí se mi“, která nemají na rozhodování žádný vliv)

 

  1.  MĚSTO MORAVSKÝCH KRÁLŮ

Popis projektu Město Brno dá vytvořit 10 soch moravských králů (Marobud, Sámo, Mojmír I., sv. Rostislav, Svatopluk, Mojmír II. a další) – mělo by jít o důstojné sochy, v žádném případě ne nějaké obdoby sochy „Jošta“, který není Joštem.

Potřebují sochy moravských králů dávno zemřelí moravští králové, nebo my, jejich žijící dědicové? (Morava byla královstvím před 900 lety, do roku  1086) Když přijedou Vaši přátelé ze zahraničí na Moravu, jak se cítíte, když ani v Brně ani v Olomouci nemáme možnost jim ukázat žádnou sochu moravských králů? (Morava byla pod různými názvy královstvím více než 1000 let).  Jste hrdá/ý, že 1100 let své slavné historie v Brně i Olomouci ignorujeme? Že v Brně i v Olomouci můžeme objevit jen sochy českého patrona – panovníka sv. Václava, rakouského patrona – panovníka sv. Leopolda, v Brně sochu římského  krále Jošta, téměř podpírající balkon Místodržitelslkého paláce, ale sochu sv. Rostislava ani Svatopluka v Brně ani Olomoucu nikde nemáme? Protože jsme ji za posledních „jenom“ 1100 let nestihli nechat pořídit? Zatímco sochu Julia Caesara v Olomouci máme už z baroka? Může mít budoucnost národ, který pohrdá svou historií, nepřipomíná si ji, nemá v úctě vlastní minulost a chlubí se jen příběhy cizími a slávou postav z jiných zemí, včetně těch, které se podílely na úpadku a rozvratu jeho státnosti? Může mít úspěch někdo, kdo není sebevědomý a neváží si sám sebe? Mnozí úspěšní obchodníci a podnikatelé i odborníci různých profesí využívají koučování – nepotřebuje nakoučovat i náš národ? Sebevědomou a úspěšnou výstavou?

Hlasujete na https://damenavas.brno.cz/vysledky-hlasovani/ – zde nahoře klikněte na HLASOVAT, dál už postupujte podle návodu

Vice informací: https://damenavas.brno.cz/vysledky-hlasovani/ – zde klikněte na název projektu Město moravských králů

(pozor, platí hlasy v rubrice „výsledky hlasování“, u prezentace projektu jsou jiná „líbí se mi“, která nemají na rozhodování žádný vliv)

 

Jeden z dalších projektů za 660 500 Kč můžeme „prožrat“, přesněji probruslit za tři zimní měsíce úpravou ledu na Brněnské přehradě (pokud voda vůbec zamrzne). Další žádá stání pro karavany jako dočasnou stavhu za 1 932 100 Kč u řeky Svratky, protože za pár let tam má vést čtyřproudá dálnice. Ostatní projekty se týkají zábavy, volného času, sportu, záchodů pro dospělé i čuracích sloupků pro psy. Co je lepší? Hlasovat jako dítě, peníze utratit za zábavu na jednu sezónu nebo na pár let, (každé hřiště za pár let zchátrá a musí se obnovovat za další nemalé prostředky.) nebo investovat 6 milionů Kč do knih, které budou sloužit po generace, i lidem, kteří přijdou po nás, do vzdělání, do našeho sebevědomí, do naší prezentace pro všech 193 států OSN?

Děkuju ZA MORAVU, Robert Keprt