Hrají s námi hru vadí – nevadí a myříkame už dlouho nahlas VADÍ. Ano, vadí nám, když se ve sdělovacích prostředcích říká celé republice ČECHY! A to i ve veřejnoprávních, které platí i Morava a Slezsko ! Přehlížení území o velikosti mezi polovinou a třetinou státu, přehlížení tam žijících obyvatel, kterých je kolem 4 a 1/2 milionu, není náhoda ani zlozvyk. Marava i s naším Slezskem se nepropadla do Macochy i se svými více než čtyřmi miliony obyvateli. Je tu stále! Je to výraz útočného českého šovinismu, který je oficiálně popírán, ale ve skutečnosti podporován tím, že je úmyslně tolerován a přehlížen.

Na četné stížnosti obyvatel Moravy a našeho Slezska přišlo mmj. i sdělení předsedy »Rady České televize« Doc. PhDr. Milana Uhdeho ze 13.2.2012 (čj. 45/12): … „Výraz Čechy znamená samozřejmě jen a jen zemi Českou a není použitelný, má-li mluvčí na mysli například Českou republiku. Nelze v tom chybovat, i když někteří mluvčí přesto v tom směru chybují. Moderátoři a redaktoři České televize byli stran této věci poučeni.“ …

Podobná je situace i v jiných sdělovacích prostředcích, tedy i v Českém rozhlase. Také jsem psala a dokonce podala stížnost na Českou televizi i Český rozhlas. Český rozhlas jsem žádala v případě, že například host pozvaný Českým rozhlasem do nějakého pořadu říká Čechy a evidentně mluví o celé republice, aby se moderátor hosta slušně zeptal, zda má na mysli skutečně jen Čechy, nebo celou republiku. Ředitel Českého rozhlasu mně odpověděl ŽE TO NEJDE !

Samozřejmě, že to nejde vždy. Když je spád řeči příliš rychlý. Ale to u hostů, kteří nejsou zvyklí hovořit do rádia, nebývá časté. Nejedná se ani o to, že by to snad bylo nevhodné či neslušné ! Věřím, že každý moderátor v ČRo dokáže takovou otázku položit nejen slušnými slovy, ale i slušným tónem. Nakonec v mnohých debatách vidíme, že slušnost jde stranou a že moderátor „drtí“ hosta naprosto nemilosrdně, chce-li před posluchači shodit hosta, jeho názor, či obojí. Takže mně znovu vychází – není to náhoda, ale projev útočného českého šovinismu, tolerovaného a neoficiálně, ale zřetelně státem podporovaného !

Navíc někdy takhle slyšíme mluvit i moderátory samotné. Znovu říkám, není to náhoda. Jsem o tom přesvědčena. Je to jen součást podprahového vymazávání čehokoli moravského z myslí občanů a úmyslného nahrazování všeho moravského českým. A to i, nebo především (?) podprahově. Tedy zákeřně !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa