Do senátu kandiduje v Praze ve volebním obvodě č 17  Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc, který ve svém programovém zaměření slibuje:  Zasadím se o ústavní zakotvení českého národa. Můj návrh na formulaci čl. 1 nového odst. 2 Ústavy zní: „Česká republika je vlastí příslušníků českého národa a národnostních a etnických menšin, které jsou s ní trvale spjaty. Právním výrazem tohoto svazku je institut státního občanství.“

zdroj: http://www.alesgerloch.cz/me-cile.html