Senátor Valenta: Sám mám moravskou vlajku vyvěšenou

Také já jsem přesvědčen o tom, že především v dnešním globalizovaném světě bychom měli daleko více zdůrazňovat a ochraňovat své kořeny a tradice. A uvědomování si historického významu Moravy k tomu bezpochyby patří. I já se rád hlásím k moravským myšlenkám a jsem přesvědčen o tom, že bychom neměli upozaďovat historický význam Moravy, která byla kolébkou křesťanství i státního zřízení v našem státě. Na druhou stranu se obávám toho, že úsilí o změnu státního uspořádání a návrat k zemskému zřízení zůstane už jednou pro vždy pouhou teorií, ke které se nenajde dostatek politické vůle. Ale vyvěšování moravské vlajky, důstojné oslavy příchodu sv. Cyrila a Metoděje, ale třeba také větší osvěta o Moravě, to jsou věci, ke kterým se rád hlásím. A mimochodem, moravská vlajka je od začátku také v mé senátorské kanceláři i před sídlem naší firmy v Uherském Hradišti. A jak to vidíte vy? Cítíte se být Moravákem, nebo Čechem?

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Senator-Valenta-Sam-mam-moravskou-vlajku-vyvesenou-589700?fbclid=IwAR3-LP6bSEd8cgUxrN0EuEeuTydJ_DdUuXP4GCJ1xHquaq1gqVtT0zdjW6w