Mnoho z nás si uvědomuje, že svět se mění. Některé velmoci nabývají na síle, na druhé straně jsme svědky toho, že například donedávna nejsilnější velmoc, tedy USA se zoufale snaží svou donedávnou pozici vůdčí velmoci zachovat. V našem zájmu je snažit se o to, aby tyto změny proběhly pokud možno klidně. Tedy není v našem zájmu útočit na USA, protože zachování jeho ekonomické síly je také v našem zájmu. Tedy je v našem zájmu spokojenost řadových občanů USA a klid v tomto velkém soustátí. Na druhé straně je třeba vnímat rostoucí sílu Ruské federace, Číny a Indie. A nenechat si namluvit, že se jedná o nějakou říši zla. To je samozřejmě nesmysl.

Naše republika má jedinou možnost, pokud se chce zachovat a pokud má zachovat slušný život svých občanů. Totiž snažit se o dobré vztahy se všemi současnými velmocemi. Naše budoucnost je do značné míry závislá na skupině V4, (případně V4 + další státy) se kterou máme mnoho společných zájmů. Pokud budeme tyto zájmy důsledně sledovat, mohou našim občanům zaručit odpovídající rozumnou budoucnost. Tedy tu nejlepší, které můžeme vzhledem k tomu, jak jsou dnes rozdány geopolitické karty, dosáhnout.

Máme však i vnitřní problémy a to je problém postavení Moravy a Moravanů v České republice. A tady máme jeden úkol. Uvědomit si, že uhájení národního státu, tedy státu Čechů a Moravanů je i v zájmu Moravy a Moravanů. Ovšem tady je třeba těm skupinám, které hájí zájmy České republiky jako národního státu vysvětlit, že požadavky Moravy a Moravanů jsou zcela legitimní a že postoj některých těchto skupin k Moravě a Moravanům není nic jiného, než postoj EU a globalistických skupin k národním státům. A že je tedy třeba od odmítavého postoje k moravským snahám o emancipaci Moravy právě v zájmu celku ustoupit. Nelze jako hodnověrná síla na jedné straně kritizovat úmyslné a škodlivé oslabování národních států a na druhé straně dělat Moravě a Moravanům totéž.

Co v této chvíli může dělat řadový občan pro budoucnost našich zemí, tedy Čech, Moravy a našeho Slezska – pro budoucnost celé republiky? Především je třeba se snažit být v obraze. Aby, kdykoli se bude lámat chleba, ať už to bude ve volbách, nebo při jiných příležitostech, jako byly v nedávné minulosti demonstrace Milionu chvilek, si dokázal vybrat tu správnou stranu. A Milion chvilek ta správná strana opravdu nebyla !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa