Včera jsme obdrželi od poslance JUDr. Pavla Blažka, Ph.D text Interpelace, kterou adresoval v reakci na odpověď ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jana Chvojky ve věci neuznání moravské národnosti předsedovi vlády České republiky Mgr. Bohuslavu Sobotkovi. Panu poslanci mnohokrát děkujeme a jeho Interpelaci zveřejňujeme.

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy