Jedním z velmi aktivních Moravanů, kteří intenzivně upozorňují na projevy čechizace ve veřejnoprávních mediích je Aleš Macek. Tato aktivita postupně přináší své ovoce. Za to Aleši Mackovi patří obrovský dík. Jednu z posledních korespondencí a to s místopředsedou Asociace cestovních kanceláří České republiky zveřejňujeme i na našem webu.

Adresát:
Jan Papež (místopředseda, tiskový mluvčí)
Asociace cestovních kanceláří České republiky
Lípová 15, 120 44 Praha 2,

Pane Papeži,
v sobotu 8. dubna t. r. jste v reportáži na stanici »Nova« věnované letním dovoleným v 20:02 h v pořadu »Televizní noviny« pronesl tuto větu: „Co se týká letní dovolené v Čechách, i tady jsou top jižní Čechy, jižní Morava, Vysočina.“ Nechtělo se mi věřit tomu, že tento do očí bijící nesmysl řekne tiskový mluvčí organizace nemalého rozsahu, notabene v odvětví, kde by mělo být samozřejmostí disponovat geografickým přehledem, k tomu v republice, kde působí… Pro úplnost podotýkám, že se nejedná o Váš první nonsens tohoto druhu. Jestli Vám to nikdo neřekl či jste to za svůj život ještě neobjevil, tak si pomyslně vryjte do paměti, že zemské historické území Moravy není součástí sousedních Čech! A mimochodem, Vámi zmíněná Vysočina dokonce dříve nesla označení Moravská vrchovina, nyní má tato geomorfologická oblast širokou veřejností zažité oficiální pojmenování Českomoravská vrchovina — přívlastek jasně vypovídá o zemích, v nichž se rozprostírá…

Aleš Macek

 
Vážený pane,
Moc děkuji za Vaše upozornění a odbornou radu. V reportáži nešlo o odbornou diskusi geografickou, ale o informace o tom, kde naši občané nejraději tráví svou domácí dovolenou. Navíc reportáž měla velmi krátkou stopáž. Musel jsem tedy volit jistou zkratku, aby bylo vůbec možné sdělit podstatu věci.
Nejsem si tedy vědom, že bych se dopustil nějaké závažné chyby. Přesto si Vaši, jistě dobře míněnou, radu vezmu k srdci a v budoucnu se jí podle možností budu řídit.

S pozdravem Jan Papež

 

Vážený pane Papeži,
máte pravdu, že Vaše vystoupení nebylo primárně zaměřeno na odborný geografický výklad, nicméně je na místě, aby nedocházelo k takovým viditelným přehmatům, notabene ve sdělovacím prostředku nemalého formátu, tudíž sledovaného širokou veřejností vč. dětí a mladé generace, která si teprve formuje svůj vědomostní obzor a je na místě, aby v něm byly zahrnuty znalosti o zemích, v nichž žijí a spoluutváří tak jejich osobnosti, na které má nemalý vliv kulturní a sociální prostředí příslušné lokality, která bývá od ostatních rozdílná, tudíž zde je tato znalost důležitá pro mentální rozvoj jedince. V těchto souvislostech spojujících lidské oblasti života a vytvářejících společenský celek tedy rozhodně nesouhlasím s Vaším tvrzením, že jste se nedopustil nějaké závažné chyby. V případě, že televizní reportáž, jak uvádíte, byla kratšího časového rozsahu, mohl jste příslušnou větu formulovat například takto: „Co se týká letní dovolené u nás, i tady jsou top jižní Čechy, jižní Morava, Vysočina.“ Není tedy důvod se moji radou řídit pouze v případech okleštěných možností…

S pozdravem Aleš Macek