Zástupci Moravské národní iniciativy projednali včera s poslancem JUDr. Pavlem Blažkem odpověď  ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jana Chvojky na jeho Interpelaci ve věci neuznání moravské národnosti . Konstatovali, že je naprosto nepřípustné, aby z vyjádření ministra vlády, který má ve své kompetenci dbát na dodržování lidských práv vyplývalo, že statisíce obyvatel České republiky, kteří se hlásí k moravské národnosti jsou hlupáci, kteří neví, že se mají hlásit k národnosti české. Stejně tak je nepřípustné, aby jeho argumenty vycházely ze zákona, který byl poplatný době, ve které vznikl a neakceptuje současnou realitu nejen v České republice, ale také v Evropě.

Obě strany se dohodly na podání další interpelace ve věci neuznání moravské národnosti. Pan poslanec Pavel Blažek bude v příštích dnech v této záležitosti písemně interpelovat předsedu Vlády České republiky Bohuslava Sobotku.

Pavel Dohnal, Hluk, mluvčí Moravské národní iniciativy