Odpověď  ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jana Chvojky na Interpelaci poslance JUDr. Pavla Blažka ve věci neuznání moravské národnosti, ve které statisícům občanům České republiky moravské národnosti upírá právo na sebeurčení, vyvolala mezi Moravany značnou negativní odezvu. Ta se projevila nejen v diskuzích na sociálních sítích, ale i v mailové korespondenci směřující k politikům a institucím v Českérepublice.

První a zatím jedinou reakcí na informaci o odpovědi ministra Chvojky na Interpelaci poslance Blažka, zaslanou signatářem Deklarace moravského národa Liborem Zrůbkem ambasádám USA, Německa, Rakouska a Ruska, je stanovisko Velvyslanectví Ruské federace v České republice ve které se uvádí: “ Pro Rusko bylo vždy zásadní dbát o dodržování práva malých národů na sebeurčení. Nikdo nesmí šlapat ani po tom nejmenším slovanském kmeni. Proto podporujeme moravskou snahu o emancipaci a nabízíme mu naši pomoc a spolupráci.“

Ing. Pavel Dohnal, Hluk, mluvčí Moravské národní iniciativy