Moravské organizace spolupracující ve volném sdružení Moravský kulatý stůl a iniciativa MORAVA 1918 pořádají

IV. ročník konference Morava 1918

Téma: Symboly země – pokračování

Termín: 2.10.2021 od 14:30 hodin                    

Místo: přednáškový sál Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno

Od 14:15 hodin je umožněn přístup do přednáškového sálu. Ve 14:30 hodin zahájení konference. Ukončení je předpokládáno v 18:30 hodin. Prosíme, sledujte vývoj zdravotnických opatření v souvislosti s epidemickou situací. Přednáškový sál má průměrnou kapacitu 100 míst. Vstup volný! Během konference bude pořizována fotografická a video dokumentace. Přednášky a případné související příspěvky budou zveřejněny ve Sborníku ze IV. akademické konference.

Přehled přednášek:

(Pořadí přednášek může doznat změn v závislkosti na aktuálních časových možnostech lektorů.)

            Doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc.:  „Původ rodu Mojmírovců.“

            MUDr. Jaromír Břeň:  „Proč mluvit na Moravě moravsky.“

            Jaroslav Svozil:  „Slavnost císaře Josefa ve Slavíkovicích jako souboj o duši Moravy.“

            Bohumil Brabec:  „Moravský zemský dům.“

            MUDr. Ctirad Musil:  „Pověst o králi Ječmínkovi.“

            Dita Novotná:  „Moravský teplokrevník.“

            Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.:  „Náprava věcí lidských.“

            Jiří Novotný:  „Symbolika stromu.“