Pozvánka na jarní zasedání Moravského národního kongresu,

které se uskuteční v sobotu  13. dubna 2019,  Renčova 5, Brno

Program:

  9:45  Prezence, možnost zaplacení členských příspěvků.

10:00  Zahájení, organizační pokyny, schválení programu.

10:10  Zpráva prezidenta MNK.

10:20  Zpráva kancléře MNK.

10:30  Rozprava k předneseným zprávám.

10:45  Volby vedení MNK (prosíme: připravte si návrhy na nové členy vedení MNK!).

  1. Úvodní slovo.
  2. Návrhy na členy vedení, stručné představení kandidátů.
  3. Rozhodnutí o způsobu hlasování, resp. volba volební komise.
  4. Volba prezidenta, případně viceprezidenta MNK.
  5. Volba členů VV MNK.
  6. Volba revizora účtu MNK.

11:40  Různé.

12:15  Zakončení zasedání.