Vážený pane doktore,
děkujeme Vám za Váš názor ke samosprávě Moravy v rámci České republiky.  Já osobně jsem k této problematice zažil poměrně hodně diskuzí.  Přesto se domnívám, že podobnost s Tibetem je hodně vzdálená.
Protože:
V Tibetu si připomínáme násilnou smrt 1,2 mil. Tibeťanů.  Bylo zničeno 6 254 klášterů. Zachováno bylo 8 klášterů, slovy osm.  Tibeťané jsou dodnes ve své zemi občany druhé kategorie, bez přístupu k  vyššímu vzdělání.
Ať už diskuse o samosprávě Moravy vede kamkoliv, tak hrůzné činy ze strany  Čechů si zde na Moravě přece jenom nepřipomínáme.

Děkujeme za pochopení
Ing. Radim Chytka
zástupce ředitelky  MOST ProTibet, o.p.s.
Vážený pane inženýre,
nejprve bych Vám rád poděkoval za odpověď.  Netvrdím, že je situace zcela shodná. Přesto jisté paralely jsou očividné.  Obsazení Moravy Přemyslovci před tisícem roků jistě zdaleka nebylo přátelským  aktem, nýbrž se jednalo o drsné dobytí sousedního území. Jen díky nedostatku pramenné základny lze jen odhadovat, o jak krutý způsob tehdy šlo. Vzhledem k  doloženým faktům o českých knížatech z 10./11. století – Boleslavu I., II. a  III. nebo intenzivnímu získávání a prodeji otroků – lze očekávat brutální  způsob jednání s oraženými…
Nebudu se více věnovat roku 1055 – zbavení moci přibližně 300 moravských  představitelů českým knížetem, ani bitvě u Loděnic v roce 1185, ale přejdu do  doby nepříliš vzdálené. Ve 20. století byla jistě situace odlišná. U nás  nedošlo k většímu/násilnějšímu odporu vůči nastupující totalitě, takže i  reakce  ze strany komunistů nebyla zdaleka tak extrémní. Ale výsledky jsou obdobné. Morava nemá zemskou samosprávu (Tibet alespoň  formální). U nás je téma likvidace zemské samosprávy utajována, děti se učí  české dějiny (z moravských jen 9. století, max. se na mapách objeví Moravské markrabství), sportovní reprezentace porušují zákony užíváním malého státního znaku, Moravané nejsou českým státem uznáváni (i když jich je dle posledního sčítání přes 600 tisíc!). V následku dlouhodobé centralizace a přesouvání finančních prostředků je naše země chudší, s vyšší nezaměstnaností, horším  dopravním spojením, horší kvalitou imisí atd. Etnocida probíhá nenápadně, např. dobrovolným nahrazováním všeho moravského českým (řeky, hory, města, někdy i  vína).
Situace je ve výsledku obdobná, pouze metody jsou jemnější.

S pozdravem
Tomáš Skoumal