O klasickém kolonialismu nemůže být řeč. Morava a Moravané nebyli obsazeni – okupováni vojskem. Může jít o mazanější formu kolonialismu, kde nadvláda jiné země nebývá udržována vojáky. O neokolonialismus.

Co to je kolonie ?

  • Kolonie je území s omezenými právy.
  • Forma kolonizace může být vojenská, ekonomická, správní – nebo kombinace v různé míře dvou i tří z těchto prvků.
  • Jedním z prvků kolonizace je umísťování sil kolonizátora do kolonie. To může být i formou působení centrálních úřadů kolonizátora na území kolonie, která byla zbavena vlastních úřadů.
  • Lidé žijící v kolonii jsou v nějaké formě znevýhodněni proti lidem z území kolonizátora.

1/ Morava se stala kolonií Čech a Prahy brzy po vyhlášení Československa v roce 1918. Protože už tehdy bylo započato s omezováním jejích práv, které požívala jako stát-země v soustátí Rakouska-Uherska.

2/ Forma kolonizace Moravy byla ekonomická a správní. Už za 1. republiky, kdy se započalo s industrializací Slovenska, byla o prostředky (poskytované na tuto industriaslizaci) krácena především Morava. Čechy a Praha, podle dochovaných dokladů, se podílely výrazně méně. Váha správních orgánů Moravy a našeho Slezska byla ponížena ve prospěch orgánů centrálních. Ekonomická exploatace Moravy v ještě zesílené míře pokračovala po zrušení zemského zřízení komunisty od 1.1.1949. Docházelo i k rušení významných podniků na kterých stála ekonomika Moravy s jejich následným přestěhováním do Čech. Jednalo se například o výrobu malých a středních osobních automobilů Tatra, která byla přemístěna do plzeňské Škodovky.

3/ Obyvatelé žijící na Moravě, ale i ve Slezsku, mají v důsledku výše uvedených skutečností výrazně nižší životní úroveň než v Čechách a v Praze. Před počátkem kolonizace Moravy tento stav neexistoval a životní úroveň byla buď vyrovnaná, nebo na Moravě někdy i vyšší. Mají výrazně horší komunikace, výrazně horší dostupnost zdravotní péče a je toho mnohem více. Velmi postižena je kultura na Moravě, která se již velmi omezeně může svobodně a samostatně jako skutečně „moravská“ rozvíjet. Je tomu bráněno ekonomickými a správními prostředky.

Jak to je s možnou nápravou ? Přiznejme si, že náprava stavu je velmi obtížná. Obyvatelé Moravy a našeho Slezska jsou léta propagandou a manipulací zpracováváni mocenským centrem proti vlastním zájmům. Obránců práv Moravy – moravských patriotů není mnoho. I když jsou mnozí z nich vytrvalí a odhodlaní spravedlivou věc Moravy nikdy nevzdat.

Může Morava svou spravedlivou věc prohrát? Ano, může. Stalo by se to v případě, kdy by si obyvatelé Moravy přestali uvědomovat, co se s nimi vlastně stalo. Co se stalo s Moravou. Že by léta probíhající protimoravskou manipulaci a propagandu, která spočívá i v zamlčování všeho moravského a překrývání všeho moravského českým, přijali za svou. Národ je skutečně porobený až tehdy, kdy si vlastní porobu přestane uvědomovat. Poté už výhonky svobody nemají z čeho vzejít.

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace Moravského národa