Oficiálně jistě ne. Vlastnit kolonie není v dnešní době něčím, čím by se kterýkoli stát či soustátí mohlo navenek chlubit, Celosvětové veřejné mínění dnes kolonialismus odsuzuje. O to víc však máme skrytých kolonií po celém světě. Snaha mnohých současných národů, které žijí ve státech kde nechtějí a naopak chtějí prosadit vlastní státnost, ale je jim bráněno dokonce i v uspořádání referenda, mluví jasnou řečí. Tady nemám na mysli přesuny obyvatelstva, či dokonce etnické čistky, za účelem uchvácení cizího území. Něco takového je nutno nejen odsoudit, ale i bránit tomu od samého počátku. Byť za tím stála sebesilnější velmoc. Především na to přece naši předkové ustavili OSN.

Zde mám na mysli lidská společenství, národy a etnika, která žijí dlouhodobě na určitém území. Tedy původní, autochtonní obyvatelstvo. Těch – a právem – se chci v článku zastat.

Jak tedy zjistit, zda určité území se stalo a de facto je dlouhodobě něčí skrytou kolonií? Je to možné učinit analýzou, rozborem situace. Tím, že si posvítíme na to, jak se do takového postavení toto území dostalo. Poté lze využít královnu věd. Matematiku. Zjistit, zda se z tohoto území bralo a bere pro jiná území z jeho bohatství v nepoměru z hlediska spravedlnosti k ostatním obyvatelům celku, aniž by se toto území mohlo adekvátně bránit. Dalším ukazatelem, že se jedná o skrytou kolonii je umlčování protestních hlasů, které se z území skryté kolonie ozývají. To může mít různou formu. Od ignorování až po pomluvy.

Často to bývá provázeno asimilačními snahami. Například Francie tvrdila obyvatelům svých kolonií, že jsou také Francouzi.

U nás je tvrzeno, že neexistuje moravský národ. Že obyvatelé Moravy jsou všichni Češi. Jak by přitom mohli být Čechy, když Moravané jsou národ nejméně o jedno až dvě století starší, než národ český? Tedy s jinou a starší kulturou ? Aby Moravané zapomněli kdo jsou, odkud přišli, jaká je jejich historie a dokonce na existenci Moravy jako takové, všude v centrálně spravovaných médiích je nadužíváno používání slov odvozených od Čech, český a naopak vyškrtávání a vynechávání slov odvozených od Morava, moravský.

Pokud jste si odpověděli tak, že Morava je skrytou kolonií Čech a Prahy a to již dlouhodobě a máte vůli zachránit ji i moravský národ – je třeba se zeptat. Neměli bychom se obrátit na OSN, na jeho složku zabývající se dekolonizací a požádat o přešetření, zda se u Moravy a Moravanů nejedná o skrytou kolonizaci ? Protože kdo jiný to může objektivně prošetřit a posoudit než ten, kdo na tom z charakteru věci samé nemá a nemůže mít jiný zájem, než se zachovat nestranně a spravedlivě ?

Mezi Moravou a Moravany a například Katalánci či Kurdy je přece jen jeden podstatný rozdíl. Nechceme být kolonií nikoho. To je jisté. Na druhé straně žili jsme po dlouhá staletí spokojeně napřed v rámci zemí Koruny české, když toto soustátí ztratilo svůj praktický význam, tak jsme byli další staletí plnoprávnou zemí v rámci soustátí Rakouska-Uherska. Chceme tedy, vzhledem k naší historii, aby Morava zůstala v jednom státě s Čechami, ale aby jí byla vrácena srovnatelná práva, která požívala v soustátí Rakouska-Uherska. A která jí byla z české strany už od roku 1918 neustále umenšována a je tak činěno z české strany doposud !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa