V pondělí 9.1.2017 proběhlo v Brně jednání mluvčích Deklarace moravského národa Zdeňka Koudelky a Pavla Dohnala s poslancem Jeronýmem Tejcem, předsedou Ústavně  právního výboru PS a předsedou Podvýboru pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury. Hlavním tématem setkání bylo projednání možnosti novelizace zákona 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin, kterou by byli definováni občané moravské národnosti vedle občanů české národnosti jako většinové národní společenství České republiky. Po seznámení pana poslance s důvody vzniku a obsahem Deklarace moravského národa a po věcné a vstřícné diskusi se přítomní shodli na dalších krocích směřujících k legislativnímu uznání občanů moravské národnosti.