V komentářích u videa ze slavnostního vyhlášení Deklarace moravského národa umístěného na https://www.youtube.com/watch?v=XELtygP9wjY napsal pěkný příspěvek pan Jiří Máca:

Je dobré, že někteří myslí i dál než jen kam večer půjdou do kina, nebo koho je aktuálně potřeba nenávidět. Láska k rodné zemi a výchova k pozitivnímu patriotizmu je základním kamenem jak se nerozpustit v době globalizace a jak nepodlehnout přetahované mezi mocnostmi. Živit vlastenectví neustálým hledáním nepřátel, to není cesta. Dobrý hospodář myslí na budoucnost a nepotřebuje k tomu nenávist, ale rozum.