V neděli 30.7. 2017 se na hřebenu Velké Javořiny na moravsko-slovenském pomezí uskutečnil již 25. ročník novodobých Slavností bratrství občanů z obou stran hranice mezi Slovenskou a Českou republikou.

Slavnosti v současné podobě navazují na Setkávání Moravanů a Slováků, které byly každoročně svolávány od čtyřicátých let 19. století na hranicích tehdejší rakouské korunní země Moravy s Horními Uhrami v rakousko-uherském soustátí. Moravané a Slováci se na Velké Javořině scházeli i v době existence Republiky Československé a v prvních letech po ukončení druhé světové války. Katolická církev v té době usilovala o vybudování kaple Panny Marie – ochránkyně Moravy na hřebenu Javořiny. Poslední Mše svatá pod širým nebem se tu konala na Slavnostech bratrství Moravanů a Slováků v roce 1947.

Úřady nového režimu po roce 1948 přerušili tradici setkávání obyvatel moravské a slovenské strany Karpat. Až v roce 1990 bylo konání Slavností obnoveno. Jenomže čechizace už pokročila v té době natolik, že v názvu nezbylo pro Moravany místo.

Průběh akce je po léta téměř neměnný. Úvodní část Slavností se za přítomnosti představitelů vnitrostátní správy České republiky a Slovenské republiky uskuteční u pomníku česko – moravsko – slovenské vzájemnosti, postaveném v roce 1990. Oficiální zahájení a následně kulturní program pak probíhá v areálu, zbudovaném nedaleko Holubyho chaty na slovenské straně Javořiny.

Výzvy k účasti na Slavnostech a zpracování informačního skládacího letáku se základními údaji o zemi Moravě, její historii, symbolech, o spolku Mladí Moravané a o sdružení Moravský kulatý stůl, se ujali členové spolku Mladí Moravané ve spolupráci s členy Moravského národního kongresu. Na Javořinu dorazilo několik příznivců moravského hnutí s moravskými vlajkami. Často vedli debaty s jinými účastníky Slavností – někteří z nich aktivity Moravanů odsuzovali, jiní naopak vyjadřovali podporu. Povzbuzujících reakcí bylo mnoho. Smutným zjištěním ale bylo, že zaznívaly většinou od Slováků. Z té moravské části bylo velmi často slyšet i věty typu „přestaňte už s tou Moravou otravovat, vždyť jsme všichni Češi“. Následně se autor takového podivuhodného výroku představil třeba jako rodák z Uherského Hradiště. Od takových lidí jsme se dozvídali, že „Čechy sousedí se Slovenskem“ nebo že „ještě za třicetileté války patřila Morava se Slezskem, Rakouskem a Lužicí do čtyř set let trvajícího státu s názvem Bohemia“. Napadlo nás, jak by asi vypadal výsledek referenda o samosprávě Moravy, kdyby se přece jen podařilo referendum v České republice uzákonit.

Při oficiálním zahájení volení zástupci Zlínského a Jihomoravského kraje ve svých projevech Moravu ani slovem nevzpomněli. Na rozdíl od svých slovenských kolegů (zejména primátorky města Stará Turá ing. Halinárové), kteří alespoň občas slůvka Morava nebo Moravané použili.

I jedna ze dvou moderátorek uvedla Slavnosti jako Slavnosti Čechů, Moravanů a Slováků. Můžete hádat, zda to byla ta, která hovořila česky nebo ta, která mluvila slovensky. Snad už celých dlouhých pětadvacet let se jednotlivci nebo zástupci promoravských organizací pokouší osobními setkáními s organizátory, s parlamentními činiteli nebo zasíláním písemných žádostí s připomínáním historie Slavností dosáhnout rozpravy o změně názvu Javořinských akcí na Slavnosti bratrství Čechů, Moravanů a Slováků. Odpovědi jsou plné pochopení a současně odmítání takové změny s poukazem na názorové nejednotnosti při kolektivním rozhodování zodpovědných. Případně zůstane písemná interpelace bez odpovědi. Zodpovědní činitelé si mohou přehlížení požadavků Moravanů dovolit. Vždyť Moravané nebyli a nejsou schopni po dobu 25 let účinně šířit mezi občany svoje argumenty. Organizátoři Slavností bratrství Čechů a Slováků se tak mohou spolehnout na ty „Moravany“, kteří ochotně sdělují ostatním, že jsou Moravany jen ve svém domově. Mimo svůj byt nebo dům jsme přece všichni Češi z Čech.

Letošnímu ročníku javořinských slavností mimořádně přálo počasí – mírný vítr tlumil účinky slunečních paprsků na téměř jasné obloze. Nezbývá, než si do příštího ročníku přát podobné počasí, hojnější účast zástupců moravských organizací a doufat, že funkcionáři vnitrostátní správy ČR budou následovat své slovenské kolegy a přivítají na moravsko-slovenském pomezí i účastníky z Moravy. Vždyť především ti jsou na Javořině doma!

zdroj: Milan Smutný, Milan Trnka http://hlasmoravy.eu/2017/07/31/velka-javorina-2017/#more-663