Ve čtvrtek 18. července 2017 jsme vás na našich stránkách informovali o žádosti na ochranu před nečinnosti Zastupitelstva Jihomoravského kraje, kterou adresoval spolek Moravské srdce Ministerstvu vnitra České republiky. Důvodem žádosti bylo odmítnutí hejtmana Jihomoravského kraje delegovat zástupce moravské národnosti do Výboru pro národnostní menšiny, zřízeného Zastupitelstvem Jihomoravského kraje. Informaci o  tomto odmítnutí jsme na našem webu zveřejnili 8. května 2017. Ministerstvo vnitra vyhodnotilo žádost spolku Moravské srdce jako oprávněnou a tedy jako podnět ke kontrole výkonu samostatné působnosti hejtmana a zastupitelstva JMK.

Zveřejňujeme celou reakci Ministerstva vnitra České republiky, která byla na vědomí zaslána také spolku Moravské srdce.

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy