Vážení příznivci ankety Osobnost Moravy 2017,

hlasování v anketě dospělo ke své­mu konci. Upřímně nás těší velký zájmem o zapojení se do hlasování. Celkový počet hlasů je vyšší než v minulém roce – 23 171. Každý z těchto hlasů je jedinečný a má svou váhu. Ocenění letos náleží na základě Vašich hlasů panu Jiřímu Pavlicovi, kterému srdečně blahopřejeme. Jemu ta­ké bude předána připravená cena. Krátkou informaci o vítězi ankety naleznete zde. Pro do­plnění uvádíme pořadí prvních pěti nominovaných osobností, podle počtu obdržených hlasů:

1. Jiří Pavlica | 5015 hlasů
2. František Kopecký | 3685 hlasů
3. Hana a Petr Ulrychovi | 3650 hlasů
4. Miroslav Koutek | 2510 hlasů
5. prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c. | 1690 hlasů

Rádi bychom touto cestou vyjádřili úctu všem nominovaným osobnostem. Ačkoliv obdrželi různý počet hlasů, všichni nominovaní patří mezi přední osobnosti společenského života naší drahé vlasti, země Moravy. Všem nominovaným, nominujícím a hlasujícím děkujeme za účast v anketě osobnost Moravy 2017. Ani tímto druhým ročníkem anketa nekončí. Příští rok proběhne další ročník — Osobnost Moravy 2018.

zdroj: www.zamoravu.cz