Jízda králů je již po staletí neodmyslitelnou součástí moravské lidové kultury. Družiny mládenců na ozdobených koních mají možnost svému společenství dokázat, že dospěly a že se můžou zařadit mezi dospělé muže. Objížďkou na koních kolem katastru tvoří též jakýsi magický kruh, který má zajistit ochranu úrody na polích. Před 2. světovou válkou se jezdilo v téměř každé vsi. V roce 1928 mělo možnost zažít tento starobylý rituál i publikum v Praze, na stadionu Sparty.

V roce 1928 se tehdy vlivná Agrární strana –  Republikánská strana zemědělská a malorolnického lidu rozhodla uspořádat celostátní oslavu v Praze. Jedním z bodů programu byla jízda králů. Tu měli předvést mladí muži z Hluku a Vlčnova. Projet se měli na policejních koních, které si po příjezdu do Prahy vyzdobili papírovými růžemi, pentlemi a srdcem.

“Po příjezdu na stadion Sparty si Vlčnovjané, hlavně ti mladí, kterých byla většina, neuvědomili, že sedí na policejních koních. Chtěli být první a koně měli trochu bujné. Když začali hrát dechové hudby, vystrašené koně se začali vzpírat, jezdci nad nimi ztratili kontrolu. Asi 9 chlapců se neudrželo v sedle, spadlo a koně pobíhali po stadionu. Ostatní objeli stadion a museli se stáhnout do ústraní. Tím skončilo jejich vystoupení. Hlučané, aby zachránili situaci, vjeli jako staří kozáci klidně na stadion, pomalým cvalem jej objeli a dali se do vyvolávání: Hylom, hylom poslůchajte… vyvolávky určené prezidentovi Masarykovi, ministru zahraničí Dr. Benešovi a jeho manželce, ministrům, senátorům a kulturním pracovníkům, kteří byli na slavnosti přítomni,” stojí v hlucké kronice.

Tato Jízda králů byla počátkem roku 1998 odvysílána Českou televizí v pořadu Hledání ztraceného času. https://www.youtube.com/watch?v=u6aiRF9zpGc

Po kunovické Jízdě králů, která se uskutečnila minulý víkend, se letošní Jízda králů ve Vlčnově se uskuteční ve dnech 25. – 27. května 2018.