Podobně jako v předcházejících letech, tak i v roce 1.155. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se uskuteční tradiční pravoslavná cyrilometodějská pouť se svatou liturgií. Slavnost se bude konat přímo v prostorách replik základů III. mikulčického kostela – baziliky a má svou jedinečnou duchovní atmosféru a sílu prožitku.

Termín:  26. 5. 2018,  10:00 – 12:30 hod.

Vstupné:  Pro poutníky zdarma.

Místo konání:  Slovanské hradiště v Mikulčicích, 696 19 Mikulčice – Valy

Kontakt:  PhDr. František Synek, 518 357 293, f.synek@masaryk.info