Velký Moravan Sigmund Freud kdysi napsal, že podstatou každého traumatu je pocit bezmoci. Jiný velký Moravan Jan Trefulka, který byl za svou odvahu postihován bolševickým režimem, už pět let po „sametové revoluci“ píše, že se cítí stejně bezmocně jako za komunistů. Uplynula více než dvě desetiletí – a podle sociologických průzkumů se bezmocně, pokud jde o politiku, cítí drtivá většina občanů ČR.