Podle některých našich občanů, především z Prahy a z Čech, ale nejsou výjimkou ani lidé z Moravy, kteří jsou v tomto směru „zpracovaní“ zcentralizovanými médii, prý „Moraváci rozbíjí jednotu !“ A to tím, že trvale a dlouhodobě požadují obnovu zemských práv. Už od Listopadu slyšíme, že prý máme „důležitější“ starosti. Ale všechny tyto záležitosti s požadavky moravských patriotů nijak nesouvisejí! Jejich umělé spojování s požadavky Moravy na spravedlivé státoprávní uspořádání je výsledkem nevůle dát tuto věc do pořádku. Odmítání moravských požadavků je především podporováno mocenským pražským centrem, které si chce uchovat moc nad Moravou, která mu ale po právu nenáleží! Využívá k tomu zcentralizovaný státní systém a především zcentralizovaná média, kde se o tomto problému zásadně „nemluví“ a vlastně mluvit ani „nesmí“. Jak nám mnozí mediální pracovníci soukromě sdělili. Postih v zaměstnání včetně možného vyhazovu nastaví „autocenzuru“ k obrazu pražského mocenského centra dokonale.

A jak to souvisí se Spojenými státy americkými? USA jsou pro mnohé naše politiky příkladem. To je fakt. Ale nikoli ve věci státoprávního uspořádání. Stojí za to se podívat, jak si Spojené státy váží a vážily soudržnosti unie v minulosti a jak si jí váží nyní. Jednotlivé státy USA nejsou stejné. Mají různý hospodářský potenciál, různé podnebí, různou lidnatost i velikost. Spojené státy chrání volebním systémem soudržnost tak, že menší a méně lidnaté státy zabezpečují proti možnému vnucování vůle těch větších a lidnatějších. U volby prezidenta jsme to viděli například u počtu tzv. volitelů určeného pro jednotlivé státy. Byl z toho dobře vidět systém zaručující, aby hlas menších a méně lidnatých států ve velkém celku nezanikl. Před několika dny skončily v USA další volby, volila se sněmovna reprezentantů, třetina senátu, proběhly i guvernérské volby a probíhala i místní referenda.

Vezměme si třeba senátní volby. Tam každý americký stát vysílá 2 senátory, bez ohledu na velikost konkrétního státu. Tak je zajištěno, že ani hlas menších amerických států se v celku neztratí ! Právě tento systém měl a má za cíl soudržnost unie.

Jak zcela jinak jednalo od samého počátku Československo a nyní v tomto duchu pokračuje i Česká republika. Stále byla umenšována práva Moravy jako země, až už nyní Morava jako oficiální země – až na zmínku v preambuli naší ústavy – vůbec neexistuje ! Tam je tedy třeba hledat důvody oprávněné nespokojenosti ze strany Moravy a Moravanů. Jednota je věc vyváženosti, rovnováhy a především spravedlnosti, to všechno však v politice pražského mocenského centra vůči Moravě a Moravanům chybí! Důsledky jsou hospodářské i kulturní, kdy jsou Morava a její obyvatelé léta významně ochuzováni a jejich potenciál je uměle, systémově zbytečně brzděn.

Zajímavé je podívat se v této věci i jinam, než do USA. Třeba do naší historie. Téměř všichni čeští králové, kteří bývali většinou i markrabími Moravy a z tohoto titulu mohli vládnout Moravě, si byli vědomi důležitosti soudržnosti a všechna moravská práva opakovaně Moravě potvrzovali. Morava jako důležitý spojenec a partner Čech tak měla začasté větší svobody a práva než samotné Čechy. Ale panovníci byli k moudrému vládnutí od mladosti vychováváni. Na rozdíl od našich politiků, z nichž mnozí nevidí v politice víc, než cestu k vlastnímu osobnímu prospěchu !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa