Vážení přátelé, dobrovolníci,

rozesílám tento hromadný mail v situaci, kdy se na mě více z Vás obrací se stejným dotazem – jak bez rizik a řádně provést výlep plakátů tváří v tvář ohlášeným zpřísněným opatřením proti covidu. Tento mail takto není polemickým materiálem k otázce covidu, nýbrž výhradně stručným návodem ke kampani.

V prvé řadě chci vyvrátit poplachy typu „je po kampani“. Mám za to, že až na určité komplikace se nic moc neděje a celý plán lze uskutečnit. Pojďme na to metodicky:

a) nová omezení platí od pondělí 1.3. do 21.3., přičemž sčítání je 27.3. a náš plán je mít vše vylepené k 15.3. Naprosto nejsnadnějším způsobem, jak od pondělka nic neřešit, je uskutečnit výlep dnes a zítra, tedy do nedělní noci. Některé okruhy jsou již dokončené a z řady dalších mám od Vás hlášení, že již pracujete. Takto hned v bodě a) jsme s to realizovat značnou část plánu.

b) od pondělí platí omezení pro cesty mimo okres. Ovšem, naprostá většina dobrovolnických okruhů nepřekračuje hranice okresů resp. není nutno při cestě do nich tyto hranice překračovat. Máte-li tedy na starosti takovýto okruh, v podstatě nic se pro Vás nemění, výlep můžete dokončit podle svého původního záměru. Pro pohyb uvnitř jednoho okresu se nemusíte vybavovat žádným speciálním prostředkem.

c) menší množství okruhů překračujících hranice okresů, jež se nedají stihnout polepit do pondělí: – i zpřísněný režim počítá s tím, že lidé holt pracují v jiném okrese a cestují za prací – nejen do trvalého prac.poměru, ale také jako živnostníci, brigádníci… pro tento účel je nutno být vybaven formulářem z webu Min.vnitra, viz příloha tohoto emailu. Od pondělí údajně budou policisté a možná i vojáci kontrolovat řidiče, zda jsou takto vybaveni. Osobně si v pondělí v Opavě ověřím, jak to funguje – zda mě vůbec někdo zastaví a jak se bude na formulář tvářit. Je to nicméně převzato přímo z webu MV, takže neočekávám potíže. Vyplní se jméno, adresa, číslo občanky, dole se zaškrtne účel cesty – výkon podnikatelské činnosti. Vyplněn je kontakt na zadavatele práce, což jsem já. Dole si to po vytištění ještě podepíšete a použijete vhodné datum.

Scénář: pokud Vás někdo zastaví a bude chtít kontakt prověřovat, zavolá mi, já potvrdím, že skutečně na této věci pracujete. A jedete dál.

Věřím, že když se střízlivě podíváme na pořad výše uvedených bodů, vysvítá vcelku jasně, že kampaň není ohrožena a že je zcela v našich možnostech ji řádně a bez konfliktu s vyšší mocí realizovat.

Doplňková poznámka: jistě Vás napadlo, že kdybyste nestihli přeshraniční okresy vylepit do pondělí, lze to nechat po datum po ukončení omezení, tzn. po 21.3. – ještě pořád by plakáty visely přes sčítáním. Ano, lze i takto uvažovat, že se opatření budou rozvolňovat…ale protože v tomto státě není nikdy nic jisté, radši bych na to nesázel a kampaň bych uskutečnil teď, když to jde.

Velmi rád zodpovím jakékoliv Vaše další dotazy

se srdečným pozdravem „beru plakáty a jedu na výlet“

Jiří Novotný tel. 723 345 222