Všem kandidátům do Senátu Parlamentu České republiky z volebních obvodů na území Moravy – 50 Svitavy, 53 Třebíč, 56 Břeclav, 59 Brno – město, 62 Prostějov, 65 Šumperk, 68 Opava, 71 Ostrava – město, 74 Karviná, 77 Vsetín a 80 Zlín jsme zaslali otázku týkající se moravské národnosti:

Obracíme se na všechny kandidáty do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech na území Moravy s otázkou na moravskou národnost. Vaše odpověď, kterou zveřejníme na webech a fb profilech promoravských iniciativ, může ovlivnit rozhodnutí stovek voličů ve vašem volebním obvodu jak při prvním, tak především při druhém kole voleb.

K moravské národnosti se hlásí v České republice statisíce občanů. Při první takové příležitosti se při sčítání lidu v roce 1991 se k moravské národnosti přihlásilo 1 362 313 občanů, při posledním sčítání lidu v roce 2011 se k národnosti moravské přihlásilo 620 829 občanů.

V článku 3 odst.2 Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR je uvedeno: “ Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.“ I přes tuto skutečnost jsou občané moravské národnosti ve všech oficiálních statistikách České republiky uváděni jako občané národnosti české. Na Slovensku moravská národnost uznána je a zástupce Moravanů, stejně jako zástupce Čechů a dalších národnostních menšin na Slovensku, zasedá ve Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenské republiky.

V případě vašeho zvolení inicioval-a byste v Senátu PČR legislativní uznání moravské národnosti?

Ze všech 91 kandidátů nám na naši otázku odpovědělo pouze těchto 24 kandidátů

Obvod: 50 – Svitavy, Ing. Krpálek Josef , 70 let, kandidát za SPD Velice se omlouvám, za moji neznalost. Byl jsem vždy přesvědčen, že se v oficiálních statistikách uvádí vedle občanů české národnosti, také občané moravské a slezské národnosti. V tomto mě také utvrzovalo i složení velkého státního znaku, na kterém je vpravo nahoře v modrém poli umístěna Moravská orlice.  Také v mém volebním letáčku (viz příloha) na titulní straní straně jsem tuto skutečnost zohlednil ( Země Koruny české jsou historickou vlastí Čechů, Moravanů a Slezanů……..). Ačkoliv kandiduji do senátu za obvod č. 50 – Svitavy, tak jsem přesvědčen, že  řada občanů v okolí Moravské Třebové, Svitav,  a Jevíčka (spadají pod senátní obvod Svitavy) je  moravské národnost. Vážený pane inženýre, ještě jednou  se omlouvám za tuto moji trestuhodnou neznalost. Jestliže budu zvolen do Senátu PČR, tak iniciativu legislativního uznání  moravské národnosti plně podpořím.

Obvod: 50 – Svitavy, Kortyš Michal, 56 let, kandidát ODS Jako rodilý moravák se ke svým kořenům hlásím při každé příležitosti. Ne s pohrdáním nad jinými národnostmi, ale s hrdostí na svůj původ. Neznám obsah navrhované legislativy a proto nemůžu slíbit, že ji budu iniciovat. Pokud bude založena na reálných, přijatelných a nepřehnaných požadavcích, bude mě její obsah určitě zajímat.

Obvod: 53 – Třebíč, Prim. MUDr Kotek Vladimír, Ph.D., MBA, 58 let, kandidát za hnutí Rozumní Narodil jsem se v Brně, prakticky veškerou přízeň jsem měl na moravském venkově, otázka moravské národnosti pro mne byla vždy naprostou samozřejmostí; ve všech svých personálních podkladech jsem bez výjimky uváděl „národnost moravská“, důsledně jsem rozlišoval pojmy „státní příslušnost“ a „národnostní příslušnost“. Moje stanovisko k Vámi formulované otázce je tedy naprosto jednoznačně kladné.

Obvod: 53 – Třebíč Žáková Hana, 49 let, kandidát za STAN Moje maminka je z Moravy, tatínek z Čech. Žijeme v České republice, která má své vnitřní historické hranice. Nepovažuji v současné době za aktuální otevírat otázku moravské národnosti. Respektuji to, že lidé, kteří žijí na Moravě, se hrdě hlásí k tomu, že jsou z Moravy. Nicméně Morava je součástí České republiky. Za důležité považuji to, abychom se uměli domlouvat, společně dbali na udržování tradic a kultury a uměli předávat našim dětem hodnoty, které tvoří naši společnost.

Obvod: 56 – Břeclav – JUDr. Novák Richard, 56 let, kandidát za SPD Dlouhá léta jsem kamarádil s Ivanem Drimalem a jako Moravak se hlásím k moravské národnosti . Moje odpověď je tedy ano .

Obvod: 56 – Břeclav –  Ing.Tesařík Zdeněk, 52 let kandidát KSČM Já si vždy udávám národnost moravská, takže s tím nemám problém.

Obvod: 56 – Břeclav – Nazarčuk Libor, 47 let, kandidát za ANO  Na Vaši otázku odpovídám ANO. Jsem jeden z těch, který se hlásí k moravské národnosti při sčítání lidu a hlásím se k ní veřejně dál. (Viz např. Moravský sommelier)

Obvod: 59 – Brno-město – Balík Stanislav mjr. v. v. PhDr., 49 let kandidát za hnutí APAČI 2017 Ano v případě zvolení bych inicioval legislativní uznání moravské národnosti.

Obvod: 59 – Brno-město – doc. Ing.arch Schmeidler Karel PhDr. CSc., 67 let kandidát za SPD  Určitě ano. Jsem také Moravák.

Obvod: 59 – Brno-město – Kováč Petr, 45 let, kandidát za Romskou demokratickou stranu  Ano toto proti ničemu není podpořil bych ale je potřeba vše důkladně zpracovat. Nemám rád unáhlené jednání.

Obvod: 59 – Brno-město Duchoň Oldřich, 55 let, kandidát KSČM Jsem Moravský patriot a Moravskou národnost všude udávám. To hovoří za vše.

Obvod: 59 – Brno-město Lucie Zajícová, 55 let, kandidátka za hnutí Rozumní
Nejsem právník, ale jako rodilá Moravačka bych principiálně neměla s Vaší iniciativou žádný problém. Hrdě se hlásím k moravské národnosti. Nevadila by mi, dokonce, ani Morava – jako samostatný státní útvar.

Obvod: 59 – Brno-město – Trčala Pavel MA, 40 let, kandidát  Moravského zemského hnutí Kandiduji, protože bojuji za dobrou věc. Bojuji za Moravu. Chci, aby Morava byla tím, čím si zaslouží být a ne pouze geografickým termínem v předpovědi počasí.  Jako jediný opravdu brněnský kandidát budu hájit moravské a brněnské zájmy v Praze.  Mnoho lidí v Brně a na Moravě obecně si dnes již uvědomuje, že Morava nepotřebuje Prahu, ale Praha potřebuje Moravu. Budu bojovat se vší vervou, aby se naší Moravské zemi neříkalo Čechy, a aby bylo obnoveno spravedlivé zemské zřízení. Nebudu se klanět, ale bude bojovat za autonomii Moravské země.

Obvod: 62 – Prostějov – Mgr. Michek Petr, 44 let, kandidát za stranu Moravané Jelikož Moravané nejsou v České republice uznávání jako národ, ani jako národnost, tak jako roduvěrný Moravan budu požadovat zákonné uznání moravské národnosti a její zrovnoprávnění s českou. Navrhnu novelu zákona o národnostech, neboť v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky je v článku 3, v odstavci 2. uvedeno: „Každý má právo svobodně se rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoliv ovlivňování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování“.

Obvod: 65 – Šumperk – Mgr. Bc. Brož Zdeněk, 61 let, kandidát za KDU – ČSL Můj pozitivní vztah k Moravě, jejím tradicím a historii je dlouhodobě znám. Vždy budu pro to, aby se kdokoliv mohl svobodně přihlásit k moravské národnosti.

Obvod: 65 – Šumperk – MUDr. Galuszková Dana Ph.D., MBA, 59 let, kandidátka ČSSD Bydlím v Šumperku a musím říct, že po prostudování problematiky mi nic neprání k tomu, abych Vám tuto možnost slíbila – určitě bych souhlasila s uznáním moravské národnosti.

 Obvod: 68 – Opava – Mgr. Tancík Vladimír, 54 let, nezávislý kandidát Vaši iniciativu považuji za velice přínosnou. Jsem slovenské národnosti, mám pas ČR i SR a myslím si, že mi to nebrání být dobrým, hrdým občanem ČR a starostlivým starostou. Věc národnosti je srdeční záležitost daná rodinnou tradicí. Proto budu podporovat iniciativu, která přispěje k tomu, aby moravská, ale taky slezská národnost byla vnímána rovnocenně s jinými národnostmi. Jde přeci a morální hodnoty a charakter člověka. Pocit hrdosti na svou národnost může jen pomoci k vzájemné úctě, toleranci a pochopení. Přeji hodně zdaru ve Vašem úsilí a máte mou plnou podporu.

Obvod: 68 – Opava – Mgr. Horáková Simona , 45 let, kandidátka ANO Považuji se za regionální patriotku, jsem hrdá na to, že jsem Češka, že se České země historicky skládají z Čech, Moravy a Slezska, na to bychom neměli zapomínat. Zároveň si vážím faktu, že je Česká republika členem Evropské unie a NATO, což nám umožňuje kupř. svobodně cestovat, sdílet pozitiva volného trhu a odstraňovat regionální disparity kohezní politikou EU. Uznání moravské národnosti bych v případě svého zvolení pravděpodobně neiniciovala, avšak každý rozumný návrh je minimálně k diskusi.

Obvod: 71 – Ostrava-město – Gondek Ivo Ing., 57let, kandidát  za ANO Máte pravdu i když všude se hrdě hlásím jako patriot Ostravy a Moravskoslezského regionu tak pak v rubrikách o národnosti napíšu “česká “. Pokud poslanecká sněmovna, jako zákonodárný orgán, předloží tuto otázku, budu na “moravské straně” akorát nevím jestli to nebude mít komplikaci a pokračování i v návaznosti na mé kamarády v blízkém Slezsku. Těším se na další spolupráci

Obvod: 71 – Ostrava-město – Paroubek Jiří Ing. 66 let, nezávislý kandidát Nemyslím. ze je to právě dnes aktuální otázka. Já vidím jako mnohem větší problémy k řešení životní prostředí. oblast bydlení a exekuce

Obvod: 74 – Karviná – Ing. Sitko Ladislav Ing., 66 let kandidát za TOP 09 Ano, inicioval.

Obvod: 80 – Zlín – Lukáš Libor, 56 let kandidát za hnutí Soukromníci Cítím se jako Moravák, jsem naturelem Moravák jako “poleno”a proto Moravská národnost by měla být součástí svobodného rozhodnutí o sebeurčení pro každého občana České republiky.

Obvod: 80 – Zlín –  Ing. Juřenčáková Jana, 55 let, kandidátka za hnutí Realisté Myslím si, že není možné srovnávat Moravany na Slovensku s Moravany v naší republice, kde každý Moravan bez ohledu na svůj původ z Moravy  může být členem Parlamentu ČR, může používat svou řeč (i když v televizi a ve filmech je už většinou slyšet jenom pražský dialekt).  Já sama jsem se hlásila při sčítání obyvatel k národnosti moravské a také Moravačka jsem J Když jsem byla senátorkou  a byla jsem zvána na besedy do škol, tak jsem se vždycky těch dětí ptala: „Víte, jak se pozná Moravák v Praze?“ Nevěděli, moje odpověď byla: „Mluví spisovně.“ J Takže k Vaší otázce: Nemám s tím problém, abych v případě svého zvolení iniciovala legislativní uznání moravské národnosti a spolupracovala na tom s Vaší iniciativou.

Obvod: 80 – Zlín – Ing. Jordák František, 69 let, kandidát KSČM Domnívám se že historie a národní tradice je nutno respektovat.Češi , Moravané , Slezané i Slováci patří do historie Československa a zvláště Moravané se nemají za co stydět. Bohužel „úřednická nadutost“ legislativně specifikuje jen národnostní údaj „česká“ . Podpořím legislativní uznání moravské národnosti