Spolek přátel bl. Karla I. ve spolupráci s Římskokatolickým farním úřadem v Brně na Petrově a s Vojenským a špitálním řádem sv. Lazara Jeruzalémského vás zve na slavnostní mši svatou k připomenutí a uctění památky JCKV blahoslaveného Karla I.  Habsbursko – Lotrinského 1887 – 1922,  posledního císaře rakouského, krále českého, markraběte moravského etc., která se bude konat  ve čtvrtek, 18.10.2018 v 17.30 hod., v diecézní katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

Mši svatou bude celebrovat katedrální farář p. ThLic. Tomáš Koumal, na varhany doprovodí Mgr. Petr Kolař za zpěvu mužského pěveckého sboru Láska opravdivá.