Víte že …,

Katalánsko za fašistické diktatury generála Franka bylo jako bašta republikánů úplně zadupáno do země? A že po pádu fašismu mu byla neprodleně obnovena všechna jeho autonomní historická práva ? I pro tyto špatné historické zkušenosti se Španělskem usiluje Katalánsko o samostatný stát.

Morava byla za komunistické diktatury v roce 1949 také úplně zadupána do země tím, že pozbyla i poslední zbytky zemských práv, které jí byly postupně umenšovány už od roku 1918, kdy jako jeden stát ze soustátí Rakouska-Uherska (Morava byla plnoprávná korunní země) se stala součástí Československa ? Po pádu komunistické diktatury v roce 1989 bylo Moravě neprodleně slíbeno plné obnovení jejích práv a to jak Federálním parlamentem, tak Českou národní radou ?

Na rozdíl od Katalánska Moravě nebyla její práva obovena dosud ! Naopak byly opět schváleny Gottwaldovy komunistické kraje, ovšem pro Moravu v ještě tvrdším provedení, než si dovolili samotní komunisti za Gottwalda. Ještě větší kusy z historického území Moravy byly přifařeny k českým krajům a navázány co nejvíc na svá česká centra. Dopravně i správně. Cílem bylo co nejvíc obyvatelům původní Moravy to „moravanství“ vyhnat z hlavy. Říká se tomu etnocida, tedy odnárodňování a je to proti mezinárodním právům.

Ale „Prahu“ přece v její politice vnitřní hegemonizace „nějaké“ mezinárodní právo nemůže zastavit !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa