… “Bože můj, pánové, Vy ani nevěříte, jak to hlavy lidu pomate, když se každou chvíli zákony mění! Setrvejte již jednou při tomto řádu, a dozajista uvidíte v krátkozrakosti, že Moravský lid jest sice pyšný na svou národnost, že svůj jazyk miluje, že žádá, aby se národnosti jeho dostalo, co jí patří, – že ale také miluje nade vše svou císařskou rodinu, že si toho váží, že je členem rovnoprávným celé Rakouské říše a že nechce zeslabiti tyto svazky k vůli ctižádosti některých pánů, kvůli snížení Moravy pod jho pražské vrchnosti!“ Tak myslí pravý Moravan, a tak smýšlíme i tedy my Hanáci zde v okolí přerovském, kteří s hrdostí se jmenujeme praví synové milované Moravičky.

Já pak, který častokráte příležitost mám, že mohu stýkati se s domácím obyvatelstvem, spozoroval jsem, že tento pravý moravský cit právě nyní se zvelebuje a upevňuje…

Noviny Morava, 30. ledna 1870

zaslal Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa