Sice trochu ironicky a ne ve všem věcně správně, přesto po delší době článek v časopise Týden informuje o aktivitách nás Moravanů.