Hrob sv. Metoděje: Existuje řada možností, kde by se mohl nacházet, ale žádný důkaz nemáme. Věrozvěst křesťanství na území Velkomoravské říše, svatý Metoděj, zemřel podle tradice 6. dubna 885.

Kde byl pohřben?

Jeho tělo mělo být uloženo podle tzv. proložní bulharské legendy ve “velikém chrámu moravském za oltářem svaté Bohorodičky“. O tom, že měl být pochován v chrámu, hovoří i staroslověnská legenda o životě sv. Metoděje.

Historikové i archeologové se shodují v tom, že sv. Metoděj by měl být pohřben někde na Moravě, která byla místem jeho duchovního působení – jaký veliký chrám moravský má však legenda na mysli?

Velehrad

V 19. století se badatelé většinou domnívali, že hrob je ukrytý někde ve velehradském klášteře, později se ale ukázalo, že dnešní barokně přestavěný Velehrad není ten sám, co dřívější Velehrad, který se měl nacházet zřejmě na Starém Městě u Uherského Hradiště. I král Přemysl Otakar II., který dnešní Velehrad roku 1257 založil, o něm mluví jako o Novém Velehradu.

Osvětimany

Kolem roku 1903 se začalo říkat, že Metodějův hrob by se mohl nacházet v kostelíku sv. Klimenta u Osvětiman, kde se údajně také nacházel kdysi velmi starý klášter. Ten měl být určen k pobytu křesťanské mise sv. Cyrila a Metoděje. Roku 1905 se skutečně v kněžišti zdejší kaple podařilo vykopat lidské kosti. Sláva však utichla – analýza prokázala, že tyto kosti pocházejí ze 13. století.

Mikulčice

Další pokusy nalézt Metodějův hrob selhávaly, po druhé světové válce ale došlo ve větší míře k archeologickým výzkumům ve Valech u Mikulčic a Starém Městě u Uherského Hradiště – tedy v místech dvou významných center Velkomoravské říše. Tento výzkum potvrdil, že v Mikulčicích bezesporu v 8. a 9. století leželo centrum duchovního života na Moravě – krom toho šlo také o významnou obchodní křižovatku. Nalezeny zde byly zbytky větší trojlodní baziliky. Svádí to k myšlence, že zde by se mohl hrob sv. Metoděje nacházet.

Uherské Hradiště

V poslední době se badatelé přiklánějí k názoru, že Mikulčice nebyly sídlem velkomoravských knížat z Metodějovy doby – spíše by mělo jít o Staré město u Uherského Hradiště. Byly zde učiněny dokonce unikátní archeologické nálezy – a sice v první řadě jde o objev tzv. staroměstské buly. Je to pouzdro k pečetím, které byly používány v 9. století při výrobě významných listin panovníků. To jen dosvědčuje, že Staré Město mělo mimořádný význam. Navíc zde byly vykopány základy velkého obytného paláce, který mohl opravdu být sídlem knížat.

To ještě není vše. Dále zde byly odkryty základy rozsáhlého chrámu v oblasti Sadů v Uherském Hradišti, kolem kterého se nacházelo 87 hrobů. V Metodějových časech měl být tento chrám přes 22 metrů dlouhý a jeho půdorys měl tvar kříže.

Co je ale důležité – za oltářem byl objeven základ menší stavby, zřejmě kamenného biskupského stolce. Jde však o zbytky velmi chatrné. U jižní strany kněžiště, v místech, kde stával oltář, byl objeven silnější pás zdiva – takže zde kdysi zřejmě musela existovat jakási přizdívka. V ní kdosi vylomil otvor, ve kterém archeologové nalezli zbytky ohořelých lidských kostí –  zdá se tedy, že se jednalo o hrobku za oltářem.

Bohužel nešlo určit stáří lidských pozůstatků, ale uvedené indicie svědčí pro to, že právě v Sadech mohl být sv. Metoděj uložen. Žádný důkaz však stále neexistuje.