Další sčítání lidu se blíží. Proběhne na jaře příštího roku a hlavně online. Kdo nevyplní sčítací formulář přes internet, dostane možnost vyplnit jej klasicky papírově. Přesun do virtuálního prostoru uspíšila koronavirová epidemie. Moravskou národnost a jazyk bude Český statistický úřad evidovat samostatně.

Sčítání začne o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března 2021 a bude ukončeno 11. května 2021. Jednoduše přes internet a bez kontaktu se sčítacím komisařem se bude možné sečíst od 27. března do 9. dubna. “Ten, kdo možnost online nevyužije, vyplní listinný formulář. Tuto možnost bude mít od 17. dubna do 11. května,” informovala tisková mluvčí nadcházejícího sčítání lidu Jolana Voldánová. Sčítání už v září proběhlo nanečisto.

Podle Voldánové není možné předpovědět, jak koronavirová epidemie ovlivní sčítání. Zatím je jasné, že stávající situace nahrává online vyplňování formulářů. “O tom, zda koronavirová epidemie bude mít nějaký vliv na sčítání, nemá v tuto chvíli smysl spekulovat. Situaci budeme bedlivě sledovat a vyhodnocovat podle aktuálního stavu. V každém případě klademe důraz na online sčítání, které je rychlé, bezpečné a zcela bezkontaktní,” uvedla dlouholetá televizní a rozhlasová moderátorka.

Očekává se, že si i příští rok na jaře zapíše mnoho lidí na Moravě moravskou národnost. Řada z nich také připojí moravský jazyk. Úřad jeho zapsání umožňuje od posledního sčítání v roce 2011. Před desíti lety se k moravské národnosti přihlásilo přes 630 tisíc lidí, k moravskému jazyku přes sto tisíc.

Mluvčí nadcházejícího sčítání lidu potvrdila, že moravská národnost i jazyk budou uznány a samostatně evidovány. V případě otázky na národnost nebude uvedena žádná konkrétní možnost odpovědi, k otázce o mateřském jazyce bude připojeno několik konkrétních možností.

“V případě národnosti by měla být ve formuláři otázka formulována následovně: ‘Uveďte Vaši národnost (příslušnost k národu, národnostní nebo etnické menšině, ke které se hlásíte). Lze uvést dvě národnosti.’ V případě mateřského jazyka: ‘Jaký je Váš mateřský jazyk? Lze uvést dva mateřské jazyky.’ Jako možnosti pak: Český, Polský, Ukrajinský, Slovenský, Německý, Vietnamský, Romský, Ruský, Znakový jazyk, Jiný (uveďte jaký).’ Pod kolonkou ‘jiný’ bude možné uvést i jazyk moravský,” upřesnila Voldánová.

Český statistický úřad, který sčítání lidu zajišťuje, bude jako dosud moravskou národnost a jazyk ve výsledcích uvádět samostatně.