Kdo jsme my, co žijeme po více než tisíciletí na Moravě ? Jsme politickým národem českým a přirozeným národem moravským?

Politický národ se významem blíží státní příslušnosti.

Přirozený národ je národ udržující si historickou kontinuitu staletí a staletí. Hluboko do minulosti. Je to společenství, které žilo ve vlastní zemi, s vlastními hranicemi a vlastní vládou. Společenství, které si po celou tu dobu vytvářelo a vytvořilo vlastní kulturu. Přirozený národ je společenství, které společně tuto zemi  bránilo. Tak vzniklo a vydrželo více než tisíc let pevné moravské národní pouto. Tak vzniklo a vydrželo více než tisíc let moravské vlastenectví – láska k Moravě. Naší rodné zemi a vlasti.

V naší republice žije nyní jeden český politický národ. A od nepaměti dva přirozené národy. Český v Čechách a moravský na Moravě. V minulosti jsme tyto dva národy označovali i za národy zemské, protože jak český, tak moravský národ měly silnou větev slovanskou a slabší větev germánskou.

Jednalo se o Čechy německé řeči, jak se většinou označovali sami v Čechách a o Moravany německé řeči, jak označovali sami sebe na Moravě. Tak například sám sebe označoval  i otec a zakladatel  vědy zvané genetika – Johan Gregor Mendel : „Jsem Moravan německé řeči !“

 Věra Hejtmánková, signatářka  Deklarace moravského národa