Zveřejňujeme čtvrtou část práce signatáře Deklarace moravského národa Vladimíra Novotného z Blanska a to o událostech, které provázely snahy o obnovu moravské samosprávy v letech 1994 – 2000.

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy

 

30.říjen 1994

 V brněnském pravoslavném chrámu sv. Václava byl při slavnostní bohoslužbě svatořečen velkomoravský kníže Rostislav. Příchozí hosty, kterými byly například pravoslavný konstantinopolský patriarcha Bartolomeo, různí pravoslavní hodnostáři z Evropy i Ruska, ruský generální konzul pro Moravu a SlezskoV. Jegorov, zástupci parlamentu  ČR a města Brna, přivítal pravoslavný kněz J. Fejsák slovy:“Vítám Vás v Brně na půdě moravského národa.“

 

17.prosinec 1994

 V Nitře se konal první sněm Spolku Moravanů (SM) na Slovensku, jejímž předsedou byl zvolen Antonín Špaček. Spolek Moravanů na Slovensku začal vydávat i svůj časopis Moravský hlas. SM se dostalo ujištění od předsedy parlamentního výboru Jozefa Reža, že slovenský parlament uznává existenci moravské menšiny. Dále dostal příslib dotací od ministerstva kultury SR ve výši 250 000 korun. K moravské národnosti se na území SR hlásilo 6037 lidí.

 

27.prosinec 1994

ČMSS, Liberálně sociální unie a Zemědělská strana vytvořily koalici nazvanou Českomoravská unie středu (ČMUS), jež chtěla svou působnost rozšířit i do Čech.

 

20- 22. květen 1995

Při návštěvě ČR kanonizoval papež Jan Pavel II. v Olomouci Jana Sarkandra a Zdislavu z Lemberka.


31.květen 1995

 Z olomouckého arcibiskupství bylo vyděleno území nové opavsko-ostravské diecéze. Prvním biskupem se stal František Lobkowicz.

 

30.září 1995

 V Brně se konal sjezd KDU – ČSL, kterým bylo zrušeno zemské členění strany zavedeného v roce 1991. Moravskoslezský místopředseda Libor Ambrozek na sjezdu doslova prohlásil, že k zásluhám zemské kanceláře patří podíl na „odsunu moravistických skupin na smetiště dějin.“ Dále odmítl spekulace o zásadní odlišnosti KDU – ČSL na Moravě a v Čechách.

 

22.prosinec 1995

15 členů MNK založilo křesťanské Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava (SMR sv. R.). Do čela SMR sv. R. byl zvolen významný moravský historik Doc.PhDr. Lubomír Emil Havlík, DrSc., Eq.M., který se stal prvním Mistrem SMR sv. R. Společenství do r.2002 působilo jako sekce MNK.

 

28.prosinec 1995

 Zemský sněm Moravskoslezského hnutí rozhodl o svém zrušení a o jeho sloučení s Moravskou národní stranou následně strana začala používat název název Moravská národní strana – Hnutí slezskomoravského sjednocení (MNS-HSMS).

 

 9.březen 1996

 Frakce Moravské národní strany se sloučila s HSMS a byl vytvořen nový subjekt s názvem Hnutí samosprávné Moravy a Slezska-Moravské národní sjednocení (HSMS-MNS, později užíváno i HSMS-MNSj).


28.březen 1996

 Britská královna Alžběta II. za doprovodu prezidenta ČR Václava Havla navštívila Brno. Několik desítek tisíc lidí přišlo její veličenstvo přivítat.

 

27.duben 1996

 V Brně na Františkánské ul.č.1-3 se konal poslední 4.sjezd Společnosti moravsko – slezské mládeže. Posledním předsedou byl Květoslav Havlík.

 

31.květen – 1.červen 1996

 Proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. ČMUS pod č.13 získala 0.45% hlasů, HSMS-MNSj pod č.19 získalo 0.42%  hlasů a MNS-Hnutí slezskomoravského sjednocení pod č.6 získalo 0.27% hlasů. Celkem získaly moravské strany 1.14% hlasů. Po prohraných volbách svoji činnost ukončila Společnost moravsko-slezské mládeže (SMSM) a ČMUS uspořádala povolební sjezd, na kterém byl exposlanec Dalibor Štambera zvolen za předsedy.

 

11.červenec 1996

 V ČMUS vznikla frakce, která členy a příznivce vyzvala k  odchodu do ČSSD (včetně členů SMSM do Mladých sociálních demokratů), kde by se zapojili do promoravské činnosti. Cílem celé akce bylo vytvoření neformální moravské platformy v rámci moravské části ČSSD, která ve volbách získala 26.44% hlasů.

 

 5.duben 1997

 Sloučením členské základny ČMUS a MNS vznikla Moravská demokratická strana s předsedou I. Dřímalem. HSMS-MNS od chystané integrace ustoupila.

 

5.červenec 1997      

 Na převážné části severní, střední a jižní Moravy započaly intenzivní a trvalé vodní srážky, které zde způsobily rozsáhlé povodně ničivé síly tzv. stoletou vodu. Povodně způsobily smrt 50 osob, zcela zničily na 1500 domů a dalších 18 tisíc domů poškodily. Velké škody zanechaly i na komunikacích, zemědělských a lesních kulturách, majetku podniků, obcí, měst i jednotlivých občanů. Celkové škody dosáhly výše 63 miliard korun.

 

25.červenec 1997

Začala platit mezivládní smlouva o změně moravsko – slovenské hranice mezi Českou republikou a Slovenskem, v jejímž rámci připadla ČR lokalita Sidonie a na území SR se ocitla osada U Sabotů.

 

28.únor 1998

 Ve věku nedožitých 88 let zemřel nestor moravské archeologie Josef Poulík, bývalý místopředseda Čs.akademie věd a ředitel Archeologického ústavu ČSAV v Brně. Ve své vědecké práci se soustředil zejména na postavení a význam Velké Moravy. S jeho jménem jsou spojeny výzkumy v Přítlukách, Starých Zámcích u Líšně, na Žuráni a především pak objev velkomoravského centra v Mikulčicích.

 

28.březen 1998     

 V Nitře na Univerzitě Konstantina Filozofa byla slavnostně otevřena katedra moravistiky.

 

 19.-20.červen 1998

 Parlamentních voleb se z moravských subjektů zúčastnila pouze MoDS pod č. 8, která získala 0.37% hlasů.

 

2. červenec 1998

V Brně byla otevřena první muslimská mešita na území ČR. Druhá mešita, na území Moravy a Slezska, měla být postavena v roce 2004 v Orlové na Karvinsku, a když pak vyšlo najevo, že Islámský svaz  se sídlem v Saudské Arábii, který ji měl financovat, neexistuje, z projektu sešlo. Proti byli zastupitelé i občané města, kteří se obávali hrozby terorismu a odlišné náboženské ideologie.

 

18.březen 1999

Po několikaměsíčním výzkumu ostatků Jošta Lucemburského, markraběte moravského a krále římského, byly jeho ostatky slavnostně opět uloženy do hrobky v brněnském kostele sv. Tomáše.

 

23.říjen 1999

 Poslanecká sněmovna ČR přijala ústavní zákon o vzniku vyšších územních samosprávných celků (VUSC). Zákon podpořilo 128 ze 196 přítomných poslanců.

 

Březen 2000    

Moravská zemská armáda (MZA) rozeslala anonymní dopis, v němž se mimo jiné psalo, že delegáti sjezdu MZA se rozhodli bránit svá práva jinými než mírovými prostředky, včetně útoků na vybrané politiky z Čech i Moravy. Moravské subjekty se od MZA  distancovaly. Podle neověřených údajů měla MZA v polovině devadesátých let působit pod názvem Bártovy děti.

 

5.březen 2000

Ve věku nedožitých 75 let náhle zemřel přední moravský historik Lubomír Emil Havlík. Kromě pedagogické činnosti působil ve Společnosti pro Moravu a Slezsko a vydal řadu odborných publikací, jako Kronika o Velké Moravě, Moravské letopisy a Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů. Podílel se také na tvorbě výstavy Velká Morava (1963). V r.1996 mu byla udělena Cena města Brna v oboru společenské vědy.


1.červen 2000

 Na Špilberku, bývalém sídelním hradě moravských markrabat, byla instalována výstava Moravští Lucemburkové. Později byla zapůjčena do Lucemburska.

 

12.listopad 2000

Za nízké účasti voličů (v celostátním měřítku 33.6%) proběhly první volby do krajských zastupitelstev.