Moravané usilují o obnovu práv Moravy a o renesanci moravského národa, na který byl v minulosti vytvářen silný nátlak, aby se své národní identity vzdal ve prospěch „vyššího zájmu“. Zároveň s tím byli Moravané ujišťováni, že to nebude mít vliv na práva Moravského markrabství. To však nebylo z české strany dodrženo. Morava dnes již oficiálně jako země dokonce ani neexistuje !

Mnozí obyvatelé Moravy dnes nevědí „kdo jsou“ a „kým jsou“. Vlastní moravské kořeny jsou i dnes ve výuce škol téměř pomíjeny a naopak české kořeny ze sousedních Čech jsou vydávány za naše. V tomto duchu politiky státu, co nejvíce preventivně potlačovat moravanství na Moravě, jdou nejen média, většinou centralisticky řízená z Prahy, ale celý státní aparát. A to i přesto, že tento trend nemohl být, a tedy ani nebyl, oficiálně vyhlášen. Jen občas se některý vrcholný politik „pochlubí“ jak skvěle se na potlačení moravanství, zároveň i na potlačení snah o obnovu zemských práv, podařilo zapracovat a čeho se podařilo dosáhnout díky opětovnému prosazení centralistických komunistických krajů v současné „demokracii“.

Ale neusilovat o spravedlnost, podlehnout pocitu, že pro Moravu a Moravany už není budoucnost, že vše pohltí protlačované, ale umělé a Moravě od počátku cizí počešťování, nemůžeme. Vždyť zázrak, kdy národ vstal skutečně téměř z popela, máme hned za moravsko – slovenskou hranicí. Vzpomeňme si. Slováci byli oficiálně vydávání jen za hrstku jakýchsi pastevců, kdesi v horách Horních Uher. To není výmysl. To jsou slova někdejších maďarských poslanců ve Vídni. Zatímco Morava měla svou vlastní správu, své hranice, svůj zastupitelský sbor – Slovensko a Slováci neměli nic.

Moravané mají za sebou období, kdy se nemohli brát o svá práva. Nyní můžeme, i když jsou nám do cesty kladeny překážky. Moravané nechtějí nic z cizího. Jen spravedlnost pro sebe a svou rodnou zem a vlast. Naše úsilí je úsilím o navrácení zcizené rovnosti dvou zemí a dvou národů. Dosáhnout cíle je nejen spravedlivé, ale především potřebné a to i pro celý stát – i když si právě toto mnozí neuvědomují, nebo nechtějí přiznat. Jsem přesvědčena, že přes všechny překážky:

MORAVA OPĚT ZÍSKÁ PRASTARÁ ZEMSKÁ PRÁVA A MORAVSKÝ NÁROD SE ZNOVU POSTAVÍ VEDLE OSTATNÍCH EVROPSKÝCH NÁRODŮ JAKO ROVNÝ K ROVNÝM !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národy