Spolek Moravské srdce v zastoupení Doc. JUDr. Zdeňka Koudelky, Ph.D se u Krajského soudu v Brně domáhal vydání rozsudku, kterým by bylo zrušeno usnesení Zatupitelstva Kraje Vysočina ze dne 12.9.2017, ve kterém zastupitelstvo kraje rozhodlo, že nezřídí výbor pro národnostní menšiny. O zřízení výboru pro národnostní menšiny spolek Moravské srdce požádal na základě skutečnosti, že se v Kraji Vysočina přihlásilo při posledním sčítání lidu v roce 2011 k moravské národnosti 6,9% obyvatel kraje.

Krajský soud tuto žalobu odmítl. Spolek Moravské srdce podá proti tomuto rozhodnutí v zákonné lhůtě kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy