Podle některých našich občanů, především z Prahy a z Čech, ale nejsou výjimkou ani lidé z Moravy, kteří jsou v tomto směru „zpracovaní“ zcentralizovanými médii, prý „Moraváci rozbíjí jednotu !“ A to tím, že trvale a dlouhodobě požadují obnovu zemských práv. Už od Listopadu slyšíme, že prý máme „důležitější“ starosti.

Ale všechny tyto záležitosti s požadavky moravských patriotů nijak nesouvisejí! Jejich umělé spojování s požadavky Moravy na spravedlivé státoprávní uspořádání je výsledkem nevůle dát tuto věc do pořádku. Odmítání moravských požadavků je především podporováno mocenským pražským centrem, které si chce uchovat moc nad Moravou, která mu ale po právu nenáleží! Využívá k tomu zcentralizovaný státní systém a především zcentralizovaná média, kde se o tomto problému zásadně „nemluví“ a vlastně mluvit ani „nesmí“. Jak nám něktěří mediální pracovníci soukromě sdělili. Postih v zaměstnání včetně možného vyhazovu nastaví „autocenzuru“ k obrazu pražského mocenského centra dokonale.

A jak to souvisí se Spojenými státy americkými? USA jsou pro mnohé naše politiky příkladem. To je fakt. Ale nikoli ve věci státoprávního uspořádání. Stojí za to se podívat, jak si Spojené státy váží a vážily soudržnosti unie v minulosti a jak si jí váží dosud. Jednotlivé státy USA nejsou stejné. Mají různý hospodářský potenciál, různé podnebí, různou lidnatost i velikost. Spojené státy chrání volebním systémem soudržnost tak, že menší státy s nižším počtem obyvatel zabezpečují proti možnému vnucování vůle těch silnějších. U volby prezidenta jsme to viděli například u počtu tzv. volitelů určeného pro jednotlivé státy. Byl z toho dobře vidět systém zaručující, aby hlas menších států ve velkém celku nezanikl.

Vezměme si další volby v USA – senátní. Tam každý americký stát vysílá 2 senátory, bez ohledu na velikost konkrétního státu. Tak je zajištěno, že ani hlas menších amerických států se v celku neztratí! Právě tento systém měl a má za cíl soudržnost unie.

Jak zcela jinak jednalo od samého počátku Československo a nyní v tomto duchu pokračuje i Česká republika. Stále byla umenšována práva Moravy jako země, až už nyní Morava jako oficiální země – až na zmínku v preambuli naší ústavy a na percepční zákony – vůbec neexistuje ! Tam je tedy třeba hledat důvody oprávněné nespokojenosti ze strany Moravy a Moravanů. Jednota je věc vyváženosti, rovnováhy a především spravedlnosti, to všechno však v politice pražského mocenského centra vůči Moravě a Moravanům chybí! Důsledky jsou hospodářské i kulturní, kdy jsou Morava a její obyvatelé léta významně ochuzovaní a jejich potenciál je uměle, systémově, zbytečně brzděn.

Není to tak dávno, kdy díky podobným „pražským manýrům“ došlo k rozpadu Československa a Slovensko taději zvolilo cestu samostatnosti, byť tím utrpělo jejich hospodářství. Chce pražské mocenské centrum stůj co stůj vyštvat ze společné republiky i Moravu? Už jsme četli článek v cizím tisku, že podobným počínáním může zůstal Praha nakonec osamocena, jen s několika pivovary kolem. Je to samozřejmě nadsázka, ale má reálné jádro.

Zajímavé je podívat se v této věci i jinam než do USA. Třeba do naší historie. Čeští králové, kteří bývali většinou i markrabími Moravy a z toho titulu ji mohli spravovat, si byli vědomi důležitosti soudržnosti a všechna moravská práva opakovaně Moravě potvrzovali. Morava jako důležitý spojenec a partner Čech tak měla začasté větší svobody a práva než samotné Čechy. Ale panovníci byli k moudrému vládnutí od mladosti vychovávaní. Na rozdíl od našich politiků, z nichž mnozí si nevidí na špičku nosu, někteří, a není jich málo v ní dokonce vidí jen cestu k osobnímu prospěchu!

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa