Archeologové se po pauze vrátili do oblasti Římského náměstí v Brně, které vydává stále nové poklady. Našli zde spoustu keramických či skleněných výrobků, některé až z období středověku. Největší senzací se stal objev cele dochované kachle s motivem pelikána.

Archeologický průzkum v zázemí dnešní parcely domu Orlí 14 provádí zapsaný ústav Archaia Brno. “Čekaly nás zde některé nedozkoumané jímky a odpadní jámy, a dokonce se pod novověkým sklepem objevily ještě další odpadní objekty,” uvedla archeoložka Lenka Sedláčková

Tři starší jímky, předběžně datované do 2. poloviny 13. až 14. století, neposkytly nijak zvlášť zajímavý materiál. Jiné to bylo v případě dvou jímek, jedné z 18. století a druhé z 1. poloviny 15. století. Archeologové zde našli obrovské množství keramických, ale i skleněných a fajánsových výrobků. Ze starší jímky vytáhli na tři desítky celých nádob a několik dalších beden střepového materiálu.

Největší senzací se však stal cele dochovaný kachel s motivem pelikána krmícího svá mláďata krví z vlastní rozdrásané hrudi. Jedná se o náboženský motiv – pelikán, jakožto symbol Spasitele, který svou obětí přináší lidem nový život. Pelikán z Římského náměstí zaujímá celý prostor čelní vyhřívací stěny. “Ve spojení s glazurou lze tento kachel považovat za luxusní výrobek, který v kompozici s dalšími exempláři musel být součástí překrásných a honosných kamen, které byly jistě chloubou některé z brněnských domácností,” uvedla archeologická společnost na svých stránkách.

“Kromě překrásného kachle s motivem pelikána stojí za zmínku několik pohárů zdobených radélkem, dále poháry s takzvanou diamantovou a kolkovanou výzdobou, nebo pro brněnské prostředí prozatím ojedinělý nález trojbokého poháru, který je spíše typický pro lokality spojované s hornickou činností,” popsala Sedláčková. Ze zásypu jímky bylo podle ní vyzvednuto i obrovské množství skleněných výrobků, včetně okenních terčíků.

Některé jímky dosahují hloubky více jak 4,5 m od předpokládaného původního terénu. “Jejich skutečnou hloubku zjistíme až po dalším zabezpečení stěn stavební jámy ve 3. hloubkové úrovni stavby, tedy přibližně šest metrů pod dnešním povrchem. Tak uvidíme, co nám letos Mikuláš nadělí,” dodala s úsměvem archeoložka.