Už více než 100 let se vším, co patřilo Moravě a moravskému lidu, kšeftují „Pražáci“. Samozřejmě jen ti, co se vždy díky svému naturelu dokázali vyšplhat do nejvyšších politických a státních funkcí.

A přitom k tomu nedostali z Moravy žádný mandát, je to od počátku vzniku Republiky Československé protiprávní – zločinecké jednání vůči Moravě a lidem na Moravě žijícím. Na Moravě se nekonalo žádné referendum, ani nebyla Morava poražena vojensky. Dokonce se lidé na Moravě o tom, co upekli v Praze dozvěděli až o den později. Povídačka o revolučním vzniku ČSR je nesmysl. Docela určitě pro jí uchvácenou část – Moravu !

Netvrdím, že by se Morava k ČSR nepřipojila o své vůli, ale v tom případě by požadovala dle mezinárodního práva tehdejšího i dnešního smlouvu. V té by musel být mimo jiné i zákaz majorizace Moravy ve věcech, které se týkají jen jí samé a nemohlo by tak docházet k přehlasování moravské vůle jen proto, že Čechy jsou větší a mají početnější obyvatelstvo než Morava. To umožnilo její opomíjení, tedy okrádání a vykrádání, které pokračuje dodnes. Postupné snižování životní úrovně na Moravě oproti Praze a Čechám je dostatečně výmluvné.

Zatím se náprava nespravedlnosti nezdařila, ač Morava dala mnohokrát nahlas najevo, že chce svá ukradená práva zpět! Chyba nastala už v době, kdy si lidé na Moravě, díky obrozenecké propandě nedostatečně uvědomovali hodnotu svého přirozeného moravského národa a nechali si namluvit, že kvůli záchraně společného slovanského jazyka se nemají bránit označování za Čechy. Tento chybný krok umožnil pozdější opakované umenšování práv Moravy a jejích obyvatel, až už nyní žádná nemáme!

Neváhejme proto hlásit se nyní ke své moravské národnosti a ke svému mateřskému moravskému jazyku. Je to důležitý krok na cestě ke spravedlivějšímu soužití Čechů a Moravanů jako rovných s rovnými!

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa