A/  KONFEDERATIVNÍ či SPOLKOVÉ, (FEDERATIVNÍ) USPOŘÁDÁNÍ
Menší celky se spojí za nějakým účelem. Zpravidla pro společnou obranu před silným vnějším nepřítelem. Zvolí si zástupce celku a tomu svěří přispěvky na společný záměr. Vše ostatní, tedy o čem budou nadále rozhodovat menší celky a o čem zvolený zástupce, záleží na dohodě. Pomine-li nebezpečí, mohou se rozejít, nebo určité pouto z důvodu ověřené praktičnosti ponechat.
B/ CENTRALISMUS
Představte si to takhle. Vy jste pan Morava. Dostanete výplatu, ale musíte ji odevzdat sousedovi a ten rozhodne kolik z ní dostanete. Soused Čechy s velkým obývákem Prahou (hlavním městem) není zlý, ani nějak úmyslně nespravedlivý. Ale normální, jak tomu většinou bývá. A tak si to nechá projít hlavou a usoudí, že on přece potřebuje o něco více než vy. Už třeba jenom proto, že má tu starost navíc s tím rozdělováním dvou výplat… A navíc má ten velký obývák. Vy už žádný obývák nemáte, protože vám obývák (hlavní město) soused oficiálně zrušil a potom si zvětšil ten svůj…!
A protože by nikomu z nás nenapadlo, nosit vlastní výplatu sousedovi, aby vám z ní milostivě něco přidělil, tak bychom si také neměli nechat líbit ten urážlivý a zlodějský prvorepublikový a později ještě horší komunistický centralismus, který tady máme dodnes.
Dokud měla Morava svou samosprávu, tedy o většině vlastních věcí si mohla rozhodovat sama – jak to bylo po více než TISÍC let až do roku 1918, tak prosperovala a lidem se na ní vedlo dobře. Ne jako posledních více než 100 let, kdy se životní úroveň jejích obyvatel oproti lidem v Čechách a Praze postupně propadala, protože z Prahy o ní kompetentně rozhodovat neuměli a neumějí. Více než 100 let hloupého pokusu je dostatečný důkaz a argument !
Morava opakovaně masivně projevila svou vůli, že chce svá práva zpět, ale byla vždy převálcována početnějšími Čechami. To je umožněno tím, že Republika Československá vznikla v rozporu s mezinárodním právem, spravedlností a demokracií. Podle současného i tehdejšího mezinárodního práva měly být mezi nově vstupujícími územními celky a novým státem sepsány dohody. V dohodě mezi Markrabstvím moravským a Republikou Československou měla být v rámci této smlouvy i podmínka zákazu majorizace ve věcech týkajících se jen Moravy samé!
Ale není všem dnům konec a je třeba dnešním centristickým nedemokratickým mocným v ČR říct:
DOKUD TO SVÍRÁŠ, TAK TO NEMÁŠ !
UŽ MNOHOKRÁT SE UKÁZALO, ŽE CELKY SPOJENÉ NA ZÁKLADĚ NESPRAVEDLNOSTI. KDY JEDNA ČÁST UTLAČILA TU DRUHOU, NEPŘINESLY NIC DOBRÉHO. A STABILITA UDRŽOVANÁ PROPAGANDOU A MANIPULACÍ JE ILUZÍ. JEN SPRAVEDLNOST, VZÁJEMNÁ ÚCTA A ROVNOST MŮŽE UDRŽET TAKOVÁ SPOLEČENSTVÍ POHROMADĚ …!
Věra Hejtmánková, signatářka deklarace moravského národa