Moravský kulatý stůl, volné sdružení moravských organizací, pořádá ve středu 3.10.2018 od 14. hodin v Moravském zemském muzeu, Zelný trh 8, Brno konferenci Morava 2018

Přehled přednášek (nejedná se o pořadí ):

  • PhDr.Jiří Pernes, Ph.D.: Vznik Republiky Československé na Moravě.
  • JUDr. Jiří Bílý, CSc.: Československo – proč  republika a proč ne monarchie.
  • JUDr. Karel Schelle, CSc.: Vývoj samosprávy na Moravě.
  • Milan Hoskovec: Vznik ČSR optikou pozitivního práva.
  • Milan Staněk: Právní kontinuita po vzniku ČSR a Organizační zákon.
  • JUDr. Václav Pavlosek: Úvahy tvůrců ČSR o postavení církví v novém státě.
  • Jiří Novotný: Etnicita a zneužívání národnostní otázky v Československu.

Délka přednášky cca 20 minut, následné zodpovězení dotazů cca 20 minut.

zdroj: www.moravskykulatystul.cz