Má smysl i nadále se zabývat jejich prapůvodní misionářskou činností? Jsou pro nás takto dávné události stale nějakým způsobem aktuální? Odpověď na tyto otázky podává zářiové číslo časopisu Kauzy.