Odborná konference „Perspektivy veřejné správy na Moravě a ve Slezsku“ si klade za cíl představit problematiku vývoje státní správy a samosprávy na Moravě a ve Slezsku v co možná největší šíři od prvních počátků organizované správy v období raného středověku až po současnost a perspektivy budoucího vývoje.

Konference slibuje pestré zaměření z hlediska širokého chronologického i tematického záběru.K přednášení jsou pozváni odborníci různých vědních oborů od archeologie, přes historii a geografii po politologii. Zvolený multidisciplinární charakter má přispět k co možná nejplastičtější představě o dosavadním vývoji a možném směřování do budoucna.

Konference se uskuteční v pátek dne 28. května 2021 v prostorách Fakulty sociálních studí na Joštově ulici 10 v Brně. Organizátorem je Společnost pro Moravu a Slezsko, z. s.