Liberálně demokratická cenzura

Znáte ji – Českou televizi – již od roku 1953 se snaží převychovat lid ke správném myšlení. Od té doby sice proběhly nějaké změny, vždyť třeba dříve nesla v názvu Československá, nyní se i „nesprávné“ názory tu a tam dostanou na obrazovku, aby potom byly dostatečně vysvětleny / okomentovány jako špatné. Nebudu zde hodnotit, které z parlamentních stran je (ne)dáván prostor, ani poukazovat na reakci ČT, která na případnou kritiku reaguje hysterickými výlevy o údajném ohrožení liberální demokracie, jde mně o výročí spojená s dějinami Moravy ve 20. století.

Již nejméně čtvrtým rokem upozorňuji na zásadní historické události, ať již se jedná o likvidaci zemské samosprávy a vytvoření krajů k 1. lednu 1949, nebo vznik České (socialistické) republiky k 1. lednu 1969, popř. zánik tzv. velkých krajů na sklonku roku 1990. Redaktoři veřejnoprávní ČT jsou informováni i v době výročí schválení zákonů, tedy 21. prosince (1948), resp. 27. října (1968).

Aby můj mail nezapadl, je rozesílán všem redaktorů Domácí redakce, Redakce denního zpravodajství i Kulturní redakce, celkem se jedná o více než 60 kontaktů. Zřejmě však témata nespadají do rámce politicky korektní liberální demokracie, takže na obrazovkách se neobjeví NIC. Proč to dělají? Mnoho lidí by si třeba uvědomilo, že Česká republika je výtvorem G. Husáka a je složena z kopie krajů z doby vlády K. Gottwalda.

Třeba se však jednou dočkáme demokracie skutečné, ne „lidové“ ani „liberální“.

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa