Řeknu to formou příběhu. Křesťanský misionář v Africe vysvětluje černému domorodci desatero přikázání na příkladech. Říká mu: „Když ti soused ukradne slepici, to je špatné !“ Domorodec horlivě přikyvuje a hlasitě souhlasí. A misionář pokračuje: „Když ty ukradneš sousedovi slepici, to je také špatné !“ A domorodec nesouhlasně kroutí hlavou a hlasitě protestuje: „Když já ukradnu sousedovi slepici, to je moc dobré!“A stejně tak se k tomu staví oficiální politika České republiky. Český nacionalismus je dobrý (české národovectví), o tom ani není třeba mluvit. Moravský nacionalismus (moravské národovectví) je špatný a o tom se musí mluvit při každé příležitosti a odsuzovat jej! Nejlépe ještě i vyšperkovat účelovým nařčením, že moravští nacionalisté chtějí „dělit tu naši maličkou zemi!“ To „maličkou“ je útok na emoce, v lidské psychice působící oproti racionálnímu uvažování mnohem silněji.Ale ! Jednak se nejedná o zemi, ale o stát složený ze tří zemí. Čech, Moravy a našeho Slezska. A není tak maličký. V EU se řadí mezi ty střední. A dělit stát na 3 celky, stát, který je rozsekaný na 14 nesmyslných krajů? To je přece zcelení do větších, tradičních a osvědčených celků !

Přitom se většina občanů, na rozdíl od všudypřítomného českého nacionalismu s tím moravským ani nesetkává ! Českého nacionalismu až šovinismu je naproti tomu všude kolem nás plno. A jak se zdá, málokomu to vadí. Je tady také s námi dlouho a to je důvod, proč si jej lidé přestali všímat. Zvykli si, a na co si zvykneme, začneme často považovat za normální. Ale normální to není! Jen dávejme chvilku pozor při vysílání například některé ze stanic Českého rozhlasu, co všechno je u nás „české“, nebo dokonce „české národní“. Dokonce i ten rozhlas. A zároveň téměř nic moravské! I když fakticky je to začasté státní. Co všechno má přídomek české, ačkoli je to věcně a logicky nesprávně. Třeba České dráhy. Správně Dráhy ČR. Nebo Státní dráhy ČR. Nebo Česká národní banka. Správně Státní bankia ČR. Ale začalo to už se špatným názvem státu, který byl po malé úpravě převzat z doby Husákovy normalizace. Místo logického názvu Českomoravská republika, Českomoravsko, který by byl po odchodu Slovenska důstojným nástupcem oblíbeného názvu Československo, byl použit opět název pocházející z doby nromalizace. Přitom je náš stát tvořen především dvěma velkými historickými zeměmi. Aniž bychom opomíjeli přiznat zemský status i našemu Slezsku.

A kdy se už nejedná o český nacionalismus, ale o český šovinismus? Třeba v případě, kdy se kterýkoli Čech vyjádří v tom smyslu, že moravská národnost a moravský národ neexistuje. To už je vyvyšování vlastního národa nad jiné, to už je šovinismus. A ŠOVINISMUS A NIKOLI NACIONALISMUS, SE SPOLUPODÍLEL NA TĚCH DVOU POSLEDNÍCH HROZNÝCH VÁLKÁCH V EVROPĚ. PRVNÍ A DRUHÉ SVĚTOVÉ ! Pohled Čecha na jejich český nacionalismus až šovinismus je akceptace, on jej ani nevnímá. Neví o něm a když, tak se mu zdá slabý. Jak často slyšíme zase z českých médií, že Češi mají málo národní hrdosti a podobně. Co je to jiného, než výzva ještě posílit český nacionalismus (národovectví)?S moravským nacionalismem se téměř nesetkáme. A je to škoda. Moravského národovectví je skutečně málo. Přesto, když se někdo z vašeho okolí dozví, že patříte k těm, co usilují o nápravu křivdy Moravě, že jste členem některého z promoravských uskupení, většinou vyhrknou: „Vy jste ti nacionalisti, že?“ A přitom je zároveň vidět, že sice o tom téměř nic neví, ale je předem z české strany dobře propagandisticky zpracovaný proti vlastním zájmům. Proti zájmům své rodné země Moravy, proti zájmům obyvatel, kteří tam žijí a ve prospěch zachování špatného a odsouzeníhodného nedemokratického totalitního reliktu – centralistického, v našem případě krajského státoprávního uspořádání !

Náš centralistický krajský systém zcela nenacionalisticky škodí všem. Je drahý, neefektivní, brzdí rovnoměrný rozvoj celého území státu. Procentuálně vysoké přerozdělování financí z centra je samotnou příčinou obrovské korupce. Ne nadarmo říkali ekonomové v někdejším západním Německu, když se jich ptali na jejich poválečný „hospodářský zázrak“, že bez efektivního spolkového (zemského) zřízení, by vůbec nebyl možný !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa