Ve čtvrtek 24.10.2019  bude otevřena výstava Lichtenštejnsko 1719-2019. 300 let knížectví uprostřed Evropy, která má osobní patronát vládnoucího knížete J. J. Jana Adama II. z Lichtenštejna, vévody Opavského a Krnovského, hraběte z Riebergu.